José Ramon Calvo, acadèmic electe de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i president del seu Institut de Recerques Interdisciplinàries ha donat a l’Acadèmia un seguit de llibres relacionats amb la recerca que estaran a disposició de tots els acadèmics i estudiants interessats a la seva consulta. Aquesta és la relació de títols:

  • Elisabeth Orna i Graham Stevens: “Cómo usar la información en trabajos de investigación”
  • Estelle M. Phillips i Derek S. Pugh: “Cómo obtener un doctorado”
  • Judith Bell: “Cómo hacer tu primer trabajo de investigación”
  • Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb i Joseph M. Williams: “Cómo convertirse en un hábil investigador”
  • Juan Luís Álvarez-Gayou Jurgenson: “Cómo hacer investigación cualitativa”
  • Restituto Sierra Bravo: “Tesis doctorales y trabajos de investigación científica”