Ignacio Buqueras
Acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya, president del Comitè Executiu de l’Homenatge Universal a l’Idioma Espanyol i de l’Associació per a la Difusió i Promoció del Patrimoni Espanyol, president d’honor de la Confederació Espanyola d’Organitzacions de Gent Gran i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Ignacio Buqueras, president d’honor de la Confederació Espanyola d’Organitzacions de Gent Gran i acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya i de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), presenta a la comunitat acadèmica una reflexió amb motiu del Dia Mundial dels Avis i la Gent Gran, celebrat el 26 de juliol, onomàstica de Sant Joaquim i Santa Anna, a instàncies del III Congrés Nacional d’Organitzacions de Gent Gran celebrat a Madrid el 1997. L’acadèmic incideix en la necessitat d’implementar les mesures acordades ja en aquella cita.

Dia Mundial dels Avis i la Gent Gran

Estem vivint una revolució demogràfica sense precedents. Si el 1900 l’esperança de vida era de 34,8 anys, actualment és de 82,1. Avui, els espanyols tenim certa facilitat per poder arribar als 100 anys, i fins i tot als 110 anys. Som líders europeus en longevitat, i després de Japó, del món. A això han contribuït els avenços mèdics, les millores dels serveis socials, el desenvolupament de les noves tecnologies, però també, sense cap dubte, la nostra dieta mediterrània, el nostre clima i el nostre nivell convivencial.

Tot i això, alhora és més que preocupant el nostre lideratge en baixa natalitat. Després d’un petit país com Malta, Espanya és el país europeu de més baixa fertilitat, agreujada pel confinament produït per la pandèmia.

Actualment, el sector de les persones entre els 70 i 100 anys ha augmentat de forma molt important i és majoritari en la societat espanyola. En un alt percentatge són a la categoria d’avis i àvies i exercint un paper cada dia més rellevant en la nostra societat.

Preveient el paper cada dia més destacat de la gent gran, que per a moltes famílies juguen un paper de gran importància, fa més de dos decennis, al III Congrés Nacional d’Organitzacions de Gent Gran, celebrat al Palau d’Exposicions i Congressos de Madrid el 1997, es van aprovar diverses conclusions. Entre elles, em permeto destacar-ne algunes que poden convidar-nos a la reflexió i l’actuació:

  • La gent gran ofereix a la societat amor, lliurament, disponibilitat i capacitat d’escoltar; i demana de la societat comprensió, acollida, respecte i participació en la vida familiar.
  • A Espanya existeix la pobresa i la marginació, especialment entre la gent gran.
  • Convidar a la gent gran a convertir-se en gestors i difusors de cultura.
  • Impulsar i fomentar la participació i l’associacionisme.
  • Anivellar les prestacions socials espanyoles amb les de la resta de la Unió Europea.
  • Potenciar l’establiment i permanència del metge de família.
  • Ensenyar a comprar bé i consumir millor.
  • Demanar amb humilitat, no exempta de fermesa, als mitjans de comunicació social una major atenció als interessos, demandes i preocupacions de la gent gran.

Al citat III Congrés Nacional una de les seves conclusions més importants va ser la creació del Dia Mundial dels Avis. El seu objectiu: potenciar aquesta figura tan entranyable i, alhora, tan necessària per a l’enfortiment de les relacions intergeneracionals i de la família. Es va aprovar la seva organització, i es va celebrar per primera vegada el 26 de juliol de 1998, festivitat de Sant Joaquim i Santa Anna, els pares de la Verge Maria i avis de l’infant Jesús.

A l’any següent i en la data assenyalada es va celebrar per primera vegada a Espanya i en diversos països americans. Missatgers de la Pau, amb el Pare Ángel al capdavant, va ser una de les entitats que més va col·laborar en la seva celebració. Actualment són 26 països en què se celebra el citat dia, tot i que a alguns d’ells en altres dates.

El III Congrés Nacional d’Organitzacions de Gent Gran, igual que els dos precedents, va ser impulsat per la Fundació Independent, que jo mateix presidia i el Comitè Executiu del qual vaig encapçalar. Van comptar amb l’especial col·laboració de 23 organitzacions de gent gran d’àmbit estatal i tres entitats assessores.

El Papa Francesc va informar, el passat gener, de la celebració de la Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran el quart diumenge de juliol. El pontífex ens recorda que la vellesa és un do i la gent gran són “la baula entre generacions per transmetre als joves l’experiència de la vida i la fe i és important que els avis estiguin amb els nets i que els nets es trobin amb els avis, perquè, com diu el profeta Joel, els avis davant els nets somiaran, tindran il·lusions, i els joves, prenent força dels seus avis, aniran cap endavant”.

Un altre dels importants fruits de la III Congrés Nacional va ser la convocatòria del I Concurs Nacional Parla’m del teu avi/a. Parla’m del teu net/a, amb l’objectiu de potenciar aquesta figura entranyable entre les noves generacions. La primera convocatòria, que va tenir forta projecció mediàtica i gran acollida en diversos centenars de centres d’ensenyament a tot Espanya, la va portar a terme la Fundació Independent amb el patrocini del Grup Anaya.

Finalment, altres de les conclusions destacades de l’esmentat Congrés Nacional va ser la de “promoure la creació d’una gran Confederació d’Organitzacions de Gent Gran per a la coordinació de tot el sector i per a la millor defensa dels seus legítims interessos”. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) preveu que el 2050 hi haurà 2.000 milions de persones majors de seixanta anys al món, és a dir, una de cada cinc serà anciana.

Avui, més que mai, el paper que desenvolupen els nostres avis i les persones grans és de gran importància i potent trajectòria. Faciliten la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i transmeten als nens i als joves tendresa, afecte i bon desenvolupament de les emocions. En moments de crisi i de dificultats, com els que estem vivint i patint per la pandèmia que continua entre nosaltres, en molts casos la seva col·laboració és vital, ajudant amb les seves escasses pensions i donant hospitalitat a qui la necessiten. La Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia ens diu que un de cada quatre avis o àvies dedica entre sis i set hores diàries a cuidar dels seus nets. Celebrem amb intensitat i emotivitat el Dia Mundial dels Avis i la Gent Gran.