Daniel Berzosa

Dr. Daniel Berzosa

Daniel Berzosa, professor de Dret Constitucional i Drets Fonamentals de Cunef Universitat, de l’Institut d’Estudis Borsaris i de l’Institut d’Empresa-Law & Business School, membre de l’Acadèmia Global i del Consell Científic de Citizens pro Europe i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), participa a l’obra “Acceso a la información pública y transparente” (Aranzadi) amb el capítol “Sujetos activos del derecho de acceso a la información. Relación con el derecho a la información parlamentaria. Los parlamentarios como sujetos del derecho de acceso a la información. Límites”. La publicació està coordinada i editada per Juan José Torres-Fernández Nieto, magistrat del Tribunal Suprem.

El llibre aborda l’estudi sistemàtic de la legislació europea i espanyola sobre el dret d’accés a la informació pública i el règim legal de la transparència, plantejant les qüestions generals i sectorials d’aplicació, el règim legal del Consell de Transparència i Bon Govern i la jurisprudència europea i nacional tenint en compte el tema amb articles de diferents experts de reconegut prestigi.

Al seu capítol, Berzosa aborda els aspectes més rellevants referits als subjectes actius del dret d’accés a la informació: el dret d’accés als arxius i registres, la titularitat del dret d’accés i la legitimació per a l’exercici del dret. Quant a la relació amb el dret a la informació parlamentària introdueix la publicitat i la informació, la consideració constitucional i jurídica del dret d’informació dels parlamentaris i el dret d’informació en funció dels subjectes. A l’apartat referit als parlamentaris com a subjectes del dret d’accés a la informació, detalla la posició del parlamentari i l’activitat del Parlament subjecta al dret administratiu, els drets i les funcions del parlamentari, el ciutadà i les comissions parlamentàries, i el procediment de sol·licitud d’informació. Pel que fa als límits de la informació, exposa els límits formals generals, els límits materials generals, els límits materials especials, les dades personals i les dades tributàries.

Berzosa és membre de la Societat de Diplomàcia i Ciències Polítiques dels Estats Units, coordinador de l’Observatori Internacional de la Regulació de les Entitats del Sector Públic de la Universitat de Santiago de Compostel·la, membre dels comitès organitzadors dels congressos del World Law Congress de Cartagena d’Índies 2021 i Madrid 2019 i autor de llibres i articles científics publicats en revistes de prestigi. És així mateix un reconegut divulgador de temes legals i ciències polítiques als principals mitjans de comunicació espanyols.