Rafael Urrialde
Membre del Comitè Científic de l’Institut Madrileny d’Estudis Avançats, de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària, de l’Acadèmia Espanyola de Dietètica i Nutrició, de la Societat Espanyola de Medicina de l’Esport i del seu grup de Nutrició, secretari de la Fundació Espanyola de Nutrició i acadèmic corresponent la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Rafael Urrialde, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), comparteix amb la comunitat de l’Acadèmia la declaració de l’Agència Espanyola Seguretat Alimentària i Nutrició amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat Alimentària, que es va celebrar el 7 de juny. El breu comunicat s’acompanya de diversos vídeos i incideix en la importància que cobra l’alimentació de proximitat amb motiu de l’actual pandèmia pel coronavirus SARS-CoV-2, causant de la Covid-19, i crida a les autoritats a incrementar els seus esforços en garantir una alimentació segura i un desenvolupament sostenible. El lema triat enguany és “Innocuïtat dels aliments, un assumpte de tots”.

Dia Mundial de la Seguretat Alimentària 2020

El 7 de juny de 2020 es va celebrar el segon Dia Mundial de la Seguretat Alimentària amb l’objectiu de contribuir al foment de la seguretat alimentària, la salut humana, la prosperitat econòmica, l’agricultura, l’accés al mercat, el turisme i el desenvolupament sostenible.

La pandèmia actual de la Covid-19 ens recorda la importància de mantenir unes estrictes mesures d’higiene en tota la cadena alimentària, i que la seguretat alimentària és un concepte integral on el medi ambient i el benestar animal estan inclosos.

Les diferents organitzacions de les Nacions Unides (Codex/FAO/OMS) han sol·licitat que tots els països segueixin prestant el seu suport al missatge clau de l’any passat: “Seguretat alimentària, assumptes de tots”.

Aquest any, en la celebració del segon Dia Mundial de la Innocuïtat dels Aliments, el 7 de juny de 2020, vam tenir l’oportunitat de reconèixer la tasca de les persones que contribueixen a vetllar per la seguretat dels nostres aliments i enfortir els esforços per garantir que els aliments que mengem siguin segurs. Després de l’èxit de la campanya de 2019, la d’aquest any també està centrada en sensibilitzar i instar a prendre mesures per garantir la seguretat alimentària en les diferents fases de la granja a la taula.

Els principals missatges claus d’aquesta campanya són:

Garantir la seguretat
Les autoritats competents han de garantir la seguretat i la disponibilitat d’aliments nutritius per a tots i gestionar els riscos de seguretat alimentària que es detectin. Així mateix, han de promoure l’agricultura sostenible i els sistemes alimentaris, fomentar la col·laboració multisectorial, el benestar animal i la sanitat animal i vegetal.

Cultivar de forma segura
Les pràctiques agrícoles han de garantir el cultiu i subministrament suficient d’aliments segurs a nivell mundial avui en dia, mitigant el canvi climàtic i minimitzant futurs impactes ambientals.

Mantenir els aliments segurs
Els operadors econòmics implicats en les diferents fases de la cadena alimentària han de garantir la seguretat dels aliments mitjançant programes APPCC i garantint un adequat processament, emmagatzematge i distribució dels aliments.

Consumir-los de forma segura
Tots els consumidors tenen dret a aliments saludables i nutritius. Per a això, necessiten accés a informació oportuna, clara i de confiança sobre els riscos nutricionals i possibles malalties associades amb les seves opcions d’alimentació.

Fes equip en seguretat alimentària
La seguretat alimentària és una responsabilitat compartida: autoritats, sectors productius i consumidors han de treballar junts en qüestions que ens afecten a tots, a nivell mundial, regional i local.