Teresa Freixes

Dra. Teresa Freixes

Teresa Freixes, catedràtica Jean Monnet ad personam, presidenta del col·lectiu Citizens pro Europe i acadèmica de número i vicepresidenta de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), destaca en una entrevista publicada pel portal especialitzat Economist&Jurist el 13 de març passat la necessitat de mesures urgents per defensar l’ordre constitucional a Espanya i Europa, així com la importància de la mobilització social i l’acció conjunta de professionals jurídics davant l’aprovació d’una llei d’Amnistia que considera fruit d’una necessitat peremptòria de suports parlamentaris, mancada del consens majoritari de l’arc polític i feta a mida dels beneficiaris.

En la conversa amb la periodista Rosalina Moreno, redactora en cap de la publicació, la vicepresidenta de la RAED assenyala la urgència d’inserir a la Constitució una clàusula de lleialtat constitucional i el dret de resistència com a mesures per defensar l’ordre constitucional. Freixes destaca la importància de reconduir la situació actual a Espanya, l’Estat de dret de la qual considera amenaçat. “En realitat és una llei d’impunitat per als protagonistes del cop contra l’ordre constitucional a Catalunya. Pretén validar les seves actuacions, amb independència del tipus de delicte comès, considerant que aquests fets no haguessin hagut de ser punibles. Derogar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, deixant-nos sense els drets constitucionals, validar un referèndum pretès d’autodeterminació contrari a tots els estàndards internacionals i europeus, atemorir la població amb la instrumentalització d’una kale borroka que no permetia una vida normal a molts llocs de Catalunya, establir llaços amb potències estrangeres decidides a desestabilitzar Catalunya per afeblir la Unió Europea… Tot això volen que quedi impune”, explica l’experta.

Freixes adverteix també sobre les conseqüències de no tornar al constitucionalisme de la integració i permetre que minories no democràtiques imposin la seva voluntat disgregadora, i subratlla que, si es continua per aquest camí, es corre el risc que desapareguin elements fonamentals com l’Estat de dret, la democràcia i els drets humans a Europa. La jurista també destaca el paper de la Unió Europea en la defensa d’aquests valors fonamentals, assenyalant que disposa d’instruments importants per evitar que minories desestabilitzin els fonaments democràtics. L’entrevistada també ressalta la necessitat de la mobilització de la societat per impedir que les amenaces es converteixin en realitats, posant èmfasi en la importància de l’acció conjunta de professionals jurídics en defensa de l’Estat de dret.

L’entrevista aborda a més aspectes tècnics i legals relacionats amb la llei d’Amnistia, i assenyala problemes de constitucionalitat i adequació al dret europeu. En aquest sentit, Freixes expressa la seva preocupació per crear una zona d’impunitat i la possible violació de principis com la seguretat jurídica i la igualtat davant la llei. Pel que fa a la resposta de la Unió Europea davant aquest text que es troba en fase de tramitació, l’experta assenyala que ja s’estan fent passos, amb anàlisi per part de la Comissió Europea i la Comissió d’Afers Jurídics del Parlament Europeu. A més, apunta la possibilitat que els òrgans judicials presentin qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, cosa que suspendria l’aplicació de la llei fins que s’emeti un veredicte sobre el fons de l’assumpte.

Llegiu l’entrevista