El Dr. Jordi Martí en su ponencia en el IV acto internacional de la RAED

Dr. Jordi Martí

Jordi Martí, acadèmic de número i membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va participar al IV Acte Internacional-Congrés Europeu d’Investigacions Interdisciplinàries de la RAED, que es va celebrar el passat mes de juliol a diverses capitals de la Mediterrània, amb l’exposició del treball “La lectura de la información empresarial: de los auditores al Blockchain”, en el qual ressenya l’evolució de la comptabilitat des del seu desenvolupament en l’època medieval fins als nostres dies.

“La comptabilitat va anar desenvolupant-se d’una forma molt més ràpida del previst per les necessitats d’aquest comerç medieval entre regnes, el que ara seria el comerç internacional. Els primers models comptables es coneixen com la partida simple i durant segles va ser l’única forma coneguda de gestionar un negoci. A partir del 1350 es va implantant la partida doble, que encara avui és la base de tots els sistemes d’administració empresarial”, va iniciar l’acadèmic la seva presentació.

Martí va assenyalar com aquesta partida doble deu el seu nom als dos plats de la balança. En un es registren les entrades i en un altre les sortides. Per sentit comú no pot haver-hi més sortides que entrades. En aquests inicis de la comptabilitat el balanç quadra no perquè ho digui cap norma legal, sinó perquè resulta impossible invertir si prèviament no s’ha rebut finançament; els dos plats han de pesar igual. Perquè resulta impossible pagar si prèviament no s’ha cobrat. Fins que el sistema es va fer més complex i van arribar els problemes.

“En l’actualitat els sistemes de programació permeten resoldre problemes comptables sense solució en els últims segles. Avui les transaccions poden ser traçables amb mètodes molt eficients. Els auditors veuen com poden automatitzar mecanismes de verificació que eren molt tediosos. La robotització dels controls interns empresarials obrirà un futur on la confecció dels llibres comptables tingui molta més feina de planificació que d’entrada de dades”, va assenyalar situant-se ja al present.

L’últim pas en aquesta imparable evolució és la irrupció de la tecnologia Blockchain en la comptabilitat, un procés que permet garantir la correcció de moltes transaccions comercials. “La traçabilitat i la verificació es generaran de forma molt ràpida, però els auditors i els comptables discutiran sobre el valor d’aquestes transaccions”, conclou l’acadèmic, reconegut expert en valoració d’empreses i responsable de l’àrea de Comptabilitat al Departament d’Empresa de la Universitat de Barcelona, ​​codirector del Màster d’Auditoria i Comptabilitat, coordinador del Màster en Direcció Administrativa i Financera i director del Curs de Postgrau en Valoració d’Empreses. Tots del mateix centre universitari.