Daniel Turbón, acadèmic de número electe de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha donat a la Biblioteca de la institució el llibre “Darwin y el mono”, una obra que va escriure amb el divulgador científic Carlos Alberto Marmelada. L’estudi tracta d’acostar al gran públic la figura de l’autor de L’origen de les espècies” i explicar el significat i l’abast de la seva obra.

Turbón és catedràtic de Biologia a la Universitat de Barcelona i coordinador del seu Grup d’Innovació Docent de Biologia i Cultura: Diversitat Humana i Evolució.