Rafael Urrialde
Membre del Comitè Científic de l’Institut Madrileny d’Estudis Avançats, de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària, de l’Acadèmia Espanyola de Dietètica i Nutrició, de la Societat Espanyola de Medicina de l’Esport i del seu grup de Nutrició, secretari de la Fundació Espanyola de Nutrició i acadèmic corresponent la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Rafael Urrialde, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), comparteix amb la comunitat de l’Acadèmia els documents oficials que determinen la inexistència d’una relació provada entre l’alimentació i fins i tot la manipulació d’aliments d’acord amb els criteris establerts en els estats membre de la Unió Europea i el contagi de Covid-19 i recorda com les autoritats sanitàries de tots aquests països i altres aliens a la UE insisteixen que no hi ha proves que els aliments siguin una font o una via de transmissió de virus.

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), a més, està fent un seguiment estret de la situació en relació amb el brot originat pel coronavirus causant de la Covid-19. “En l’actualitat no hi ha proves que els aliments puguin ser una font o una via de transmissió probable de virus”, assegura aquest organisme en les seves comunicacions oficials.

Reconegut nutricionista, Urrialde ha participat en la redacció del document sobre nutrició esportiva en aquest període de confinament i desescalada dirigit a esportistes professionals i aficionats elaborat de forma conjunta per l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport, el grup de Nutrició a l’Esport de la Societat Espanyola de Medicina de l’Esport i la societat Nutridep.

Documentació oficial

COVID-19 y seguridad alimentaria. Preguntas y respuestas (Direcció General de Salut i de Seguretat Alimentària de la Comissió Europea)

Covid y seguridad alimentaria (Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició)