Llibres "Finances i Comptabilitat per a directius", i "Figura de l'Expert Contable"La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) han editat de manera conjunta dues publicacions que ja destaquen com a obres de referència al camp de la comptabilitat aplicada a la gestió empresarial. Es tracta del llibre “Finances i Comptabilitat per a Directius”, d’Oriol Amat, acadèmic de número de la RAED i president de l’ACCID, i María Jesús Soriano, i l’edició que la Revista de Comptabilitat i Direcció ha dedicat a “La figura de l’Expert Comptable: Situació actual i perspectives”. En aquest monogràfic destaca un article del propi Oriol Amat i de Josep Maria Bové, també acadèmic de número de la RAED: “L’Expert Comptable a l’àmbit internacional”. Les dues publicacions són fruit d’un conveni signat per ambdues entitats.

“Finances i Comptabilitat per a Directius” es presenta com un manual avalat per la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra que guia els directius a interpretar de forma correcta la informació comptable i financera que elaboren les empreses (compte de resultats, balanç i estat de fluxos d’efectiu) per avaluar les operacions d’inversió i finançament amb exemples pràctics.

Pel que fa a l’edició especial de la Revista de Comptabilitat i Direcció, tracta de definir la figura de l’expert comptable en diversos països per definir les seves funcions i especificitats, marcant les diferències amb la figura de l’auditor de comptes, l’únic equivalent amb titulació específica i reconeguda que existeix a dia d’avui a Espanya. Els especialistes avaluen la necessitat de constituir aquesta figura en el mercat espanyol.