Montserrat Guillén, acadèmica de la RAED, lidera un grup de treball que ha merescut diversos premis pels seus nous càlculs de risc

Montserrat Guillén, catedràtica de Mètodes Quantitatius per a l’Economia i l’Empresa a la Universitat de Barcelona (UB) i acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) ha rebut el premi al millor treball presentat al congrés internacional d’experts en assegurances ICA Berlin 2018 per l’article “The transition towards semi-autonomous vehicle insurance: contributions from usage-based data” (La transició cap a una assegurança de vehicles semiautònoms: contribucions de dades basades en l’ús), que ha fet juntament amb diverses investigadores del Riskcenter-IREA de la UB.

La investigació sobre assegurances d’automòbil és una de les línies de treball del grup de recerca “Risc en Finances i Assegurances” del Riskcenter, que està reconegut per la seva recerca en ciència de dades per a la quantificació de riscos i les ciències actuarials. Les autores són pioneres en la formulació de preus d’assegurances que tenen en compte el comportament dels assegurats, per exemple basant-se en dispositius de telemetria que es troben instal·lats als vehicles. El seu treball conclou que amb dispositius automàtics de control dels excessos de velocitat es podria reduir el nombre de víctimes mortals d’accidents de trànsit en més d’un 60%.

Guillén també va ser reconeguda amb el premi SCOR per un treball sobre telemàtica en l’assegurança del vehicle. Aquest treball proposa un innovador tipus d’assegurança que es paga en funció dels quilòmetres recorreguts per establir amb precisió el risc d’accident, en lloc de per un període específic, el criteri que es fa servir actualment. Dins el mateix grup de treball de la UB, l’acadèmica ha elaborat diversos estudis per millorar les avaluacions de risc de les companyies d’assegurances, que comencen a tenir en compte tecnologies com el GPS o l’anàlisi del Big Data per calcular les tarifes que apliquen als seus clients.