Antonio Gens, professor de Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va ser reconegut el passat 10 de desembre com a doctor honoris causa per la Universitat Tècnica d’Enginyeria Civil de Bucarest durant un solemne acte que es va celebrar a la capital romanesa.

Després d’agrair el reconeixement, l’acadèmic va recordar el suport de la Societat Romanesa de Mecànica de Sòls i Enginyeria Geotècnica quan va ser vicepresident per a Europa de la Societat Internacional de Mecànica de Sòls i Enginyeria Geotècnica i va lloar la seva incansable tasca. “Ara organitzarà la pròxima Conferència de Mecànica de Sòls i Enginyeria Geotècnica del Danubi, una reunió científica i tècnica que involucrarà no només els països de la conca del Danubi, sinó també a diversos països adjacents. Però recordo quan el 2016, durant el meu mandat, va organitzar la 25a Conferència de Joves Enginyers Geotècnics Europeus a Sibiu. En va ser un enorme èxit! Em va agradar especialment l’eslògan que van fer servir: ‘Orgullós de ser enginyer geotècnic’. Tots tenim samarretes amb aquest logo i encara en faig servir la meva de tant en tant”, va rememorar.

Gens ha treballat en recerca, consultoria i docència geotècnica durant quatre dècades. Els seus camps d’investigació han inclòs els sòls no saturats, les argiles toves i el desenvolupament d’anàlisis multifísiques acoblats en tots els quals ha fet contribucions seminals. També ha realitzat importants contribucions en les àrees d’assajos de laboratori, mesures de camp i retroanàlisis, models constitutius i numèrics, caracterització in situ de sòls, congelació de sòls i millora del terreny, estabilitat de talussos, dics d’estèrils, túnels i emmagatzematge de residus nuclears.

És autor o coautor de més de 400 articles publicats en revistes i conferències internacionals. També ha publicat 15 capítols de llibres i ha coeditat 12 llibres i números de revistes especials. Participa freqüentment en conferències i reunions tècniques nacionals i internacionals on té una gran demanda com a conferenciant. A més de participar en grans projectes d’enginyeria i geotècnia nacionals i internacionals, les seves contribucions en el camp geotècnic li han valgut nombrosos reconeixements.