Rafael Urrialde, reconegut expert en la regulació alimentària i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), explica els canvis nutricionals que viuen les societats occidentals en la seva voluntat de buscar una alimentació més sana i sostenible i de recuperar el patrimoni cultural de la gastronomia a l’estudi “Reformular para comer más sano”, que va presentar durant la primera Trobada Científica i Cultural que la Reial Acadèmia va celebrar a La Rioja Alabesa al costat de la Reial Acadèmia de Medicina del País Basc-Euskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia entre els passats 24 i 26 de maig. La cita va comptar amb la participació de 35 ponents que al llarg dels tres dies van abordar temes relacionats amb l’enologia, la viticultura, l’alimentació i la dieta.

L’acadèmic va ressenyar l’evolució que ha patit l’alimentació occidental al llarg de les últimes dècades i la consciència d’una dieta equilibrada, així com el valor cultural afegit de la gastronomia, estès al llarg d’aquest període per diversos països i estrats socials. “L’alimentació és el recurs prioritari per poder dur a terme tots els processos metabòlics i fisiològics. Històricament ha estat basada en el desenvolupament i garantia de la higiene i seguretat alimentària i indirectament de la nutrició, tant per aprenentatge directe com indirecte. Amb un eix central sobre el sabor dels aliments i begudes desenvolupat per donar plaer i generar una alimentació satisfactòria, però ara està declinant cap a un vessant d’una alimentació sostenible, amb valors diferencials segons regions en base a la sociabilitat i l’entorn, que fa que els hàbits alimentaris i els estils de vida variïn en funció de com, quan i què s’ha de tenir en compte a l’hora del consum i preparació culinària dels aliments i begudes. Això ha suposat a més que s’hagin desenvolupat multitud de varietats de productes alimentaris i de receptes culinàries que possibiliten un valor de la gastronomia com a patrimoni cultural de grups poblacionals i zones regionals, que poden variar fins i tot entre localitats properes”, considera l’estudiós.

Rafael Urrialde de Andrés

Dr. Rafael Urrialde

D’altra banda, Urrialde aborda també el nou tema de la seguretat alimentària assenyalant que els canvis produïts en la composició dels productes al llarg dels darrers anys, sobretot els que impliquen reformulacions per reduir els nutrients crítics com sucres, greixos, greixos saturats i sal, han portat a les administracions a crear taules de composició d’aliments que es puguin actualitzar freqüentment perquè a l’hora de conèixer la composició dels productes alimentaris parteixin d’informacions fidedignes i reals. També perquè quan es facin registres dietètics i calgui convertir el consum d’aliments i begudes en ingesta de nutrients i valor energètic es realitzi amb dades de conversió exactes i vàlids per al moment en el qual es duguin a terme els registres o enquestes dietètiques.

“A més dels aspectes socials i de sostenibilitat la societat actual reclama unes normes que vagin més enllà de la composició i valor nutricional dels productes alimentaris i en breu recolliran també valors d’acció social que decidiran la compra i consum de productes alimentaris”, pronostica l’acadèmic, que assenyala com en poques dècades el consumidor ha passat de preocupar-se només per adquirir i consumir aliments i begudes amb una garantia d’higiene i seguretat alimentària a requerir tots aquests valors extrínsecs que influeixen en el com i per què es consumeix un determinat producte.

Membre de diferents comitès científics relacionats amb l’alimentació i la nutrició, Urrialde és autor i coautor de publicacions científiques relacionades amb l’educació nutricional. Va ser cap de Salut i Seguretat Alimentària a Puleva Food, director de l’Àrea de Sanitat i Alimentació en la Unió de Consumidors d’Espanya, coordinador tècnic de la revista “Ciudadano”, tècnic d’anàlisi de l’Institut del Fred del Consell Superior d’Investigacions Científiques i col·laborador de la Càtedra de Fisiologia Vegetal de la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat Complutense de Madrid. Actualment és director de Salut i Nutrició de Coca-Cola Iberia.