Albert Estrada Rius

Dr. Albert Estrada

Albert Estrada, conservador en cap del Gabinet Numismàtic de Catalunya, membre de la Junta Directiva de la Societat Iberoamericana d’Estudis Numismàtics i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), coordina el XXV Curs d’Història Monetària Hispànica, que aquest any portarà per títol “Les col·leccions numismàtiques en el context de renovació dels museus: reptes i oportunitats”. Les sessions se celebraran el proper 13 de desembre a la Sala Sert del Museu Nacional d’Art de Catalunya en format presencial.

L’acadèmic obrirà les sessions amb la presentació “El Gabinet Numismàtic de Catalunya, passat, present i futur d’una col·lecció”. La resta de conferències aniran a càrrec dels experts Maria Clua, adjunta de Conservació del Gabinet Numismàtic, que oferirà la xerrada “Un exemple d’ordenació de les col·leccions del Gabinet Numismàtic de Catalunya. La sistematització i catalogació de la sèrie de medalla devocional”; Paloma Otero, conservadora en cap del Departament de Numismàtica del Museu Arqueològic Nacional, qui exposarà “Una col·lecció numismàtica en un museu general. Reptes i oportunitats al Museu Arqueològic Nacional”; Rafael Feria, director del Museu Casa de la Moneda-Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, qui parlarà sobre “Les exposicions temporals numismàtiques com a oportunitat. L’exemple del Museu Casa de la Moneda”; Dominique Antérion, conservador del monetari i les col·leccions històriques de la Moneda de París, que dissertarà sobre “Exposar moneda, els desafiaments de la contextualització: l’exemple del Museu de la Casa de la Moneda de París”, i Manuel Gozalbes, conservador del Museu de Prehistòria de València, que presentarà “Les col·leccions en xarxa. Més enllà del museu”. La jornada conclourà amb la taula rodona “Estratègies de futur en la gestió de les col·leccions numismàtiques públiques”, en què participaran Dominique Antérion, Maria Clua, Rafael Feria, Manuel Gozalbes i Paloma Otero, amb la moderació de l’Albert Estrada.

“Aquest any arribem a la 25a edició del Curs d’Història Monetària Hispànica i, per tant, la commemoració ofereix un bon moment de reflexió. Especialment quan el Museu Nacional, en què s’integra el Gabinet Numismàtic de Catalunya, encara la seva ampliació. És en sintonia amb aquest context que es convoca un curs que té vocació de ser una jornada de reflexió sobre el patrimoni numismàtic custodiat als museus i als reptes i les oportunitats de la seva gestió”, explica l’acadèmic en la presentació del curs.

El primer bloc temàtic se centrarà al mateix Gabinet Numismàtic de Catalunya, amfitrió del curs des d’una doble perspectiva. En primer lloc, com a fons patrimonial que té la missió de ser la col·lecció numismàtica pública de referència a Catalunya. En segon lloc, atenent la casuística de recuperació, ordenació i catalogació d’una sèrie temàtica concreta, com és la de la medalla de devoció, a partir d’unes col·leccions a les quals no s’havia parat esment que mereixien. Al segon bloc es plantejaran aspectes de les col·leccions numismàtiques conservades en diversos tipus de museus. També es fixarà l’atenció en la difusió de les col·leccions gràcies a les facilitats que permeten les noves tecnologies i, en especial, els catàlegs en línia, així com les noves oportunitats de treball en xarxa en la constitució de repositoris numismàtics virtuals.