El canal de Youtube de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 ja disposa del vídeo-resum de l’acte d’ingrés com a acadèmic de número de Juan Carlos García-Valdecasas, catedràtic de Cirurgia de la Universitat de Barcelona, que es va celebrar el passat 15 de març. El recipiendari va llegir el discurs “La cirurgia digestiva del segle XXI”.

Veieu el vídeo