Francisco Javier Garrido Morales

Dr. Francisco Javier Garrido

La Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors i la Fundació Universitat Internacional de l’Empresa, una institució xilena per al desenvolupament d’activitats acadèmiques conjuntes que beneficiïn els seus objectius acadèmics, van signar el passat 21 de novembre a Barcelona un conveni de col·laboració per portar a terme programes conjunts de recerca i formació en l’àmbit de l’economia i les finances. La fundació xilena va estar representada per Francisco Javier Garrido, director de l’Observatori Interdisciplinari d’Estratègia Aplicada d’aquesta institució i al seu torn acadèmic corresponent per a Xile de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED).

L’acord compromet a la Fundació Pro Reial Acadèmia a aportar la seva experiència internacional i la de la pròpia Acadèmia als continguts i activitats que sorgeixin dels programes que ambdues entitats posin en marxa i tindrà al seu càrrec la responsabilitat acadèmica d’aquells programes que es desenvolupin a Europa en la seva totalitat o en part. Així mateix, totes dues fundacions certificaran i avalaran de forma conjunta els estudis, diplomes i certificats dels cursos formatius que posin en marxa dins del marc del conveni.

La Fundació Universitat Internacional de l’Empresa té com a objectiu fundacional el servei públic mitjançant una formació de qualitat i contingut basada en l’actualització de l’ensenyament i la participació en projectes socials de reconegut impacte i alta projecció econòmica i social per a la societat xilena i llatinoamericana al seu conjunt. La institució desenvolupa a Xile un constant treball en l’àrea del perfeccionament educatiu i patrimoni cultural, un esperit que coincideix plenament amb l’àmbit d’interès acadèmic de la Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors, segons recull el mateix conveni.

La Reial Acadèmia, per la seva banda, es compromet a contribuir al bon desenvolupament de l’acord posant a la seva disposició el seu patrimoni científic i cultural i els seus propis mitjans. Subscrit i ratificat per ambdues parts, l’acord té una vigència de quatre anys que poden ser prorrogables de mutu acord.