La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) presenta el quart lliurament de l’obra “Un període renovador (2023). La projecció de la ciència i el coneixement”, que complementa les publicacions anteriors “Un període renovador (2012-2020)”, “Un període renovador (2021)” i “Un període renovador (2022). Horitzó 2030” i detalla l’activitat que ha dut a terme la Reial Corporació al llarg d’aquest intens any de reestructuració i reforç de l’activitat acadèmica. Com els anteriors, el llibre ha estat editat pel prestigiós segell McGraw Hill.

Al llarg de les 432 pàgines, profusament il·lustrades amb quadres, gràfics i imatges dels actes acadèmics celebrats al llarg d’aquest any, l’obra ofereix una posada al dia de la composició i l’organització acadèmica, amb el detall dels seus òrgans científics i de gestió, així com els moviments que s’han donat de la comunitat acadèmica, destacant els ingressos, a més de la participació de tots els seus membres a les diferents seccions i comissions.

Destaca d’aquest període la reformulació de l’exitós projecte acadèmic Reptes Vitals per a una Nova Era, elaborat juntament amb la Fundació Pro Real Acadèmia Europea de Doctors, i la seva continuïtat amb un nou lliurament de la publicació que reuneix tots els seus treballs, així com la creació del Fòrum d’Ambaixadors Extraordinaris de la Reial Acadèmia, que ha permès incrementar el coneixement de l’activitat acadèmica a nous àmbits i aprofundir en el compliment del mandat estatutari de servei a la societat i la transmissió del coneixement.

El llibre, així mateix, s’atura en la gran acceptació que han recollit les publicacions científiques i la comunicació externa i interna que ha desenvolupat la Reial Acadèmia mitjançant la seva web i el canal de YouTube, la seva popular Newsletter setmanal, que al tancament del període analitzat superava els 350 lliuraments, la revista “Tribuna Plural” i el “Periódico Tribuna Plural”. Una aposta decidida per la comunicació corporativa que se suma a una web que s’ha convertit en una porta d’accés a l’activitat acadèmica oberta al món en un període en què la presencialitat va ser pràcticament testimonial.

D’altra banda, “Un període renovador (2023)” incideix en la rigorositat de la gestió econòmica que s’ha dut a terme en el darrer exercici i en l’elaboració d’un projecte estratègic tan ambiciós com realista, com avalen els informes d’auditoria elaborats per la institució malgrat no deure’s a això per requisit legal. Això fa que avui dia la Reial Acadèmia sigui una comunitat científica propietària del seu propi destí i pugui lliurar-se a l’estudi, el progrés social i la divulgació científica.