Portada llibre Període RenovadorLa Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) presenta l’obra “Un període renovador (2012-2020)”, que detalla l’activitat que ha dut a terme la Reial Corporació al llarg d’aquest intens període en què ha celebrat el seu centenari, ha recuperat una seu corporativa estable, s’ha internacionalitzat gràcies a una decidida aposta europeïsta i s’ha consolidat com una institució de referència en l’àmbit acadèmic i científic. Un període, a més, en què ha pogut sortejar amb èxit la pandèmia que ha afectat la seva activitat. El llibre ha estat editat pel prestigiós segell McGraw Hill.

Al llarg de les seves més de 500 pàgines, profusament il·lustrades amb imatges dels actes acadèmics celebrats al llarg d’aquests vuit anys i dels seus protagonistes, l’obra recull al detall els moviments que s’han donat a la comunitat acadèmica, destacant els ingressos, a més de la participació de tots els seus membres als òrgans de govern i les seccions i comissions. Destaca d’aquest període la creació del Senat i de l’Institut de Cooperació Internacional, organismes clau en el control de la seva gestió i en les relacions de la Reial Acadèmia amb d’altres institucions, així com en la seva internacionalització. Menció a part mereixen els ingressos a la corporació de fins a 19 premis Nobel, a més de reconeguts estadistes.

De l’activitat acadèmica, l’obra destaca els actes nacionals i internacionals celebrats al llarg d’aquests cursos acadèmics amb la col·laboració i complicitat d’importants organismes nacionals i internacionals i les activitats presencials i en format webinar que s’han celebrat amb rotund èxit durant els mesos de pandèmia. En aquest sentit, el suport de l’Institut d’Espanya, que va reconèixer a la RAED com acadèmia associada avalant la seva mirada cap a Europa, de nombroses universitats i prestigioses escoles de negocis i de les fundacions La Caixa i Cajasol han resultat claus en la reeixida evolució de la Reial Acadèmia.

“Un període renovador (2012-2020)” s’atura a l’èxit de totes aquestes convocatòries, recolzat per les publicacions científiques i la comunicació externa i interna que ha desenvolupat la Reial Acadèmia mitjançant la posada en marxa de la seva popular Newsletter setmanal, que arriba ja als 214 lliuraments, la revista “Tribuna Plural” i el “Periódico Tribuna Plural”. Una decidida aposta per la comunicació corporativa que se suma a una web que ha esdevingut una porta d’accés a l’activitat acadèmica oberta a tothom. Així mateix, el gabinet de premsa de la RAED ha aconseguit que la Reial Corporació i els seus membres siguin un referent i veu autoritzada als diversos àmbits que permet el seu caràcter pluridisciplinar. Nombrosos mitjans catalans i espanyols en general treballen amb el llistat d’experts que proporciona la Reial Acadèmia, complint així amb el seu mandat estatutari de transmetre el coneixement amb rigor científic a la societat.

El llibre dedica un apartat a la gestió econòmica de les juntes de govern que s’han succeït al llarg d’aquest període, i que han aportat una solidesa, avalada per tots els informes d’auditoria, que no tenia la institució abans d’afrontar el seu centenari. Gràcies a la gestió en aquest àmbit i a un mecanisme com la Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors, la institució presenta una clara viabilitat econòmica i afronta amb garanties els reptes de futur. De fet, la constitució i posada en marxa de la Fundació, un altre dels grans èxits d’aquest període renovador, mereix també el seu propi i detallat apartat al llibre.

El treball en comú entre Reial Acadèmia i Fundació ha comportat ja la celebració d’importants actes acadèmics conjunts així com la propera aparició del primer lliurament del llibre que recollirà els treballs de l’ambiciós projecte Reptes Vitals per a una Nova Era, que aspira a constituir-se en una guia de referència per afrontar la nova realitat que s’obre després de la pandèmia gràcies a un estudi pluridisciplinar que apunta els nous reptes de la humanitat. Més d’una trentena de científics de primer nivell, ex-ministres i ex.caps d’Estat signen les primeres aportacions.

L’obra acaba amb una mirada al futur, apuntant la planificació estratègica per al període 2021-2025, que la Reial Acadèmia afronta amb la constitució de diverses comissions temporals que han d’avançar-se als problemes i debilitats amb què pugui trobar-se la institució, tant en un pla intern com a l’extern, a més d’albirar disrupcions, oportunitats i nous àmbits mereixedors d’atenció i d’estudi. Tot plegat seguint l’exemple de la campanya “Coronavirus des del coneixement”, que mitjançant actes i accions concretes i la difusió de notícies específiques ha situat la RAED com un referent en la informació de rigor al voltant de la pandèmia des d’un punt de vista mèdic i epidemiològic, però també des de la macroeconomia o l’educació.

“El relat històric que es fa en aquesta obra, tot i l’obligat exercici de síntesi, aspira no només a descriure les circumstàncies més destacades i el desenvolupament de l’activitat desplegada per la nostra Reial Corporació durant aquest període, sinó que també aprofundeix en els compromisos adquirits amb el seu entorn social. La raó essencial que justifica l’existència d’una institució com la nostra és la construcció, sempre inacabada, d’un espai de llibertat per a la recerca científica, la qual cosa constitueix una tasca exigent, un objectiu ambiciós i una gratificant missió. La Reial Acadèmia Europea de Doctors posa d’aquesta manera de manifest la seva irrenunciable vocació d’unir la ciència i la cultura”, sintetitza al pròleg del llibre el president de la Junta de Govern, Alfredo Rocafort, el sentit d’aquesta obra i la missió acadèmica.

 

Manel Velasco y Alfredo Rocafort

Sr. Manel Velasco y Dr. Alfredo Rocafort