Ángel Espina

Dr. Ángel Espina

Ángel Espina, professor d’Antropologia Social de la Universitat de Salamanca i acadèmic corresponent electe de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha donat a la Biblioteca de la Reial Acadèmia l’obra “Antropología en Castilla y León e Iberoamérica”, editada per l’Institut de Recerques Antropològiques de Castella i Lleó a partir d’un projecte dirigit per ell mateix. L’obra s’articula en deu volums dedicats a diversos àmbits comuns de l’antropologia entre l’antiga Castella-la Vella i el Nou Món, des dels aspectes generals, la religiositat popular, l’educació, l’emigració o la integració sociocultural, entre d’altres. Cadascuna de les entregues es completa amb articles dels principals experts de la matèria a les dues ribes de l’Atlàntic.

“Tots els estudis que componen aquest llibre han estat duts a terme per investigadors llatinoamericans i espanyols, i apunten a un objectiu similar: donar llum sobre les cultures d’uns pobles que comparteixen gran part de la seva història i dels seus acerbs i, alhora, mostrar l’estat actual de les recerques antropològiques sobre aquestes cultures, animant-ne la realització i fomentant especialment la metodologia creuada i comparativa”, assenyalava a la introducció del primer volum, publicat el 1998, l’acadèmic electe. A partir d’aquí, un treball intens i tenaç ha fet de l’obra un referent internacional.

Espina és director del Programa de Doctorat Interuniversitari en Antropologia d’Iberoamèrica, amb 80 doctors formats, i del Màster en Antropologia d’Iberoamèrica de la Universitat de Salamanca i presideix la Societat Espanyola d’Antropologia Aplicada. És també director acadèmic de múltiples investigacions, de 25 llibres, d’altres congressos internacionals i de tres xarxes internacionals universitàries sobre estudis antropològics d’Espanya i Iberoamèrica. Ha impartit docència de postgrau com a professor convidat a una quarantena d’universitats. Entre els seus llibres sobresurten “Freud y Lévi-Strauss” i “Manual de Antropologia cultural”, pels quals ha rebut diversos premis acadèmics.

L’acadèmic electe ha merescut també diverses distincions acadèmiques, entre les quals destaquen la de soci benemèrit de l’Associació Espanyola de Psicodrama, professor honorari de la Universitat Ricardo Palma de Lima (Perú), soci d’honor de l’Institut Històric i Geogràfic de Santa Catarina (Brasil) i del també brasiler Institut Històric i Geogràfic de Lages. El passat mes de juliol va ser investit doctor honoris causa per la Universitat Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas (Mèxic).