Federación Internacional de AuditoresFrederic Borràs, reconegut auditor i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha estat elegit per les firmes internacionals d’auditoria que formen el Fòrum de Firmes d’Auditoria com a membre del Comitè Transnacional de la Federació Internacional d’Auditors, la institució amb seu a Nova York que regula internacionalment la professió, emetent les normes internacionals d’auditoria. És la primera vegada que un professional espanyol del sector entra a formar part d’aquest comitè.

Frederic Borràs

Borràs és així mateix membre del Consell d’Administració i president de la Pràctica d’auditoria d’IECnet, una de les firmes que formen part del Fòrum de Firmes. També és president del consell assessor de Morera Asesores & Auditores, membre d’IECnet a Espanya, i membre del Consell Global de l’Associació per al Creixement Corporatiu, la principal comunitat de professionals dedicats a les fusions, adquisicions i creixement corporatiu a nivell internacional. Entre els seus càrrecs institucionals, l’acadèmic és president d’honor del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

El Comitè Transnacional de la Federació Internacional d’Auditors té entre els seus objectius identificar les qüestions que puguin afectar la professió auditora i fer les recomanacions que cregui apropiades als organismes que estableixen les normes internacionals i facilitar la interacció de les firmes internacionals d’auditoria amb els reguladors internacionals i les institucions financeres en relació amb la qualitat de l’auditoria, els sistemes de control de qualitat i la transparència de les firmes internacionals d’auditors.