Tribuna Plural, la revista de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), té des d’aquest mes de novembre el seu espai a Dialnet, el principal directori digital de publicacions científiques en castellà i altres idiomes d’Espanya, a més d’aparèixer a la xarxa de biblioteques universitàries Rebiun, un altre directori de referència a l’àmbit acadèmic. Amb aquestes dues entrades, Tribuna Plural fa arribar tots els seus continguts a la comunitat científica i universitària internacional, que podrà consultar des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil qualsevol contingut de tots els números publicats.

Tribuna Plural a Dialnet

Tribuna Plural a Rebiun