La Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors i la Fundació ICloby han signat un conveni de col·laboració per portar a terme accions conjuntes de cooperació i per l’exploració de sinergies en l’àmbit de la formació, en línia amb l’activitat que ambdues entitats realitzen i impulsen en aquest àmbit des de les seves respectives plataformes. L’acord va ser rubricat a Barcelona el passat 1 de juny per Alfredo Rocafort, president de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) en representació de la Fundació Pro RAED i per Javier Melo Bulbena, president de la Fundació ICloby.

Les dues entitats iniciaran la seva col·laboració en iniciatives concretes i destacades com ara el projecte Reptes Vitals per a una Nova Era iniciat per la Fundació Pro RAED juntament amb la RAED, culminat aquest mateix any amb la publicació d’un llibre de referència, o el Llibre Blanc sobre la Consciència de la Fundació ICloby. De la mateixa manera, ambdues organitzacions organitzaran i impulsaran de forma conjunta projectes de formació per a directius amb la participació de diverses universitats, escoles de negocis i acadèmies, amb les que les dues col·laboren de forma contínua.

La col·laboració que s’estableixi podrà ser per suport d’una entitat a les accions de l’altra, tant en aportació de recursos humans, locals, recursos de difusió, recursos econòmics, suport institucional o qualsevol altra forma que les dues parts determinin. Totes dues institucions, així mateix, poden buscar conjuntament el suport financer o tècnic de terceres organitzacions o particulars quan així ho considerin oportú per a un adequat desenvolupament dels projectes o programes que decideixin posar en marxa.

La Fundació ICloby està formada per científics, intel·lectuals i emprenedors compromesos en millorar el món i promoure un canvi de consciència a través de la innovació, sostenibilitat i emprenedoria inspirats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible articulats per l’Organització de les Nacions Unides. ICloby promou la millora de la societat a través de les empreses, participa financerament i promou activament diferents projectes amb impacte social. Complementa la seva influència amb una contrastada formació universitària des de fa ja més de dues dècades en matèries com comunicació i grups d’interès, lobby i gestió de crisi, responsabilitat social corporativa, innovació social i sanitat. La formació és impartida per destacats experts i líders d’opinió de l’àmbit públic i privat.

Constituïda en la seva actual definició el 2017, la Fundació ICloby neix per donar continuïtat a la tasca de la Fundació CIES-Centre d’Investigació d’Economia i Societat amb la Universitat de Barcelona després de més de 20 anys de suport formatiu i acompanyant el desenvolupament global sostenible mitjançant nous desenvolupaments en innovació, investigació i l’aportació de riquesa i benestar a la societat. La institució té com a objectius fundacionals el suport a emprenedors basant-se en principis regits per les iniciatives d’economia circular, consolidant tots els grups d’interès i els principis ètics i buscant garantir el màxim d’oportunitats. Gràcies al suport d’ambaixadors, socis particulars i empreses, ICloby participa en el desenvolupament d’accions de Responsabilitat Social Corporativa en l’àmbit de l’empresa.