Joaquín Callabed - V Acto Internacional RAED en Budapest (Hungría)

Dr. Joaquín Callabed

Joaquín Callabed, president del Club de Pediatria Social, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i acadèmic de número i vicepresident de la Secció de Ciències de la Salut de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), aborda algunes de les principals inquietuds a què s’enfronten els pares, especialment primerencs, oferint consells des de l’òptica professional, als articles “Cómo tratar la depresión en adolescentes”, “Consejos para prevenir accidentes infantiles, “El pediatra en casa, ¿cómo tratar la fiebre?” i “Cómo prevenir accidentes infantiles en piscinas”, publicats entre els passats 17 de maig i 8 de juny a la secció “Lectores expertos” de l’edició digital del diari “La Vanguardia”, de la comunitat de lectors del qual forma part activa.

A “Cómo tratar la depresión en adolescentes”, l’expert considera que tot adolescent hauria de ser visitat anualment a partir dels 13 anys per detectar possibles problemes psíquics. “Per detectar quadres depressius i intents de suïcidi en adolescents, a la visita mèdica ens resulta de gran utilitat utilitzar de forma sistemàtica el Qüestionari HEADSS de salut”, apunta l’expert. Es tracta d’un mètode complet que aborda l’ambient familiar (Home), l’ambient escolar o laboral (Education), com actua al seu cercle social i espais d’oci (Activities), indaga si hi ha història de consum de substàncies tòxiques, sense oblidar el tabac i l’alcohol (Drugs), com el jove viu la seva sexualitat (Sex) i si hi ha símptomes de depressió marcats i ideació suïcida (Suicide).

D’altra banda, a “Consejos para prevenir accidentes infantiles” Callabed assenyala que per evitar incidents és la prevenció i es fan necessàries les reunions familiars per establir bases en comú. “Durant els tres primers anys els nens tenen poc sentit del perill i de l’autoprotecció depenent completament dels adults per tenir cura de la seva seguretat. Entre un i dos anys són la primera causa de mortalitat infantil”, explica l’acadèmic, que enumera una sèrie de qüestions fonamentals per garantir la seguretat dels infants tant a la llar com a fora i planteja diverses preguntes per avaluar el nivell de seguretat i la consciència que hi ha al respecte.

A “El pediatra en casa, como tratar la fiebre?”, el president del Club de Pediatria Social presenta uns consells pràctics per atendre els nens quan es detecta aquest símptoma que sol acompanyar nombroses malalties, en general de fàcil tractament i ràpida solució, per més que alarmi els pares. “La febre provoca transpiració i set intensa, i baixa en la producció d’orina. L’acceleració del pols, els batecs del cor i la respiració agitada són signes que acompanyen l’estat febril. El nen amb febre perd la gana i els ulls es tornen vermells i vidriosos. L’envaeix un gran cansament i malestar general. No el forceu a menjar. El més preocupant en els estats febrils és la possibilitat de convulsions, resultants de la calor excessiva que han de suportar els centres motors del cervell. Per això es lluita contra la febre. Hi ha una sèrie de mesures físiques per baixar la febre, que es poden aplicar soles o acompanyades d’algun antipirètic que indiqui el seu pediatre”, explica l’expert abans d’oferir una sèrie de pautes senzilles i pràctiques.

Finalment, a “Cómo prevenir accidentes infantiles en piscinas”, l’acadèmic porta a col·lació els consells sobre seguretat que ha implementat el Govern francès en relació amb les piscines públiques i privades, com la instal·lació d’una barrera de protecció proveïda d’una porta de tancament automàtic, una alarma sonora col·locada a la superfície de l’aigua o al voltant de la piscina o una lona tancant-la quan no es faci serrvir. Com a normes complementàries es recomana assignar un adult a cada nen, tenir flotadors adaptats, així com una vara llarga, una boia i un telèfon per sol·licitar socors. Després del bany, la piscina ha de quedar lliure dobjectes i joguines i convenientment tancada. Així mateix, és recomanable mantenir els productes de tractament de l’aigua fora de l’abast dels nens.

Llegiu “Cómo tratar la depresión en adolescentes”
Llegiu “Consejos para prevenir accidentes infantiles”
Llegiu “El pediatra en casa, ¿cómo tratar la fiebre?”
Llegiu “Cómo prevenir accidentes infantiles en piscinas”