Dr. Francisco González

Dr. Francisco González

Francisco González Redondo, professor d’Història de la Ciència a la Facultat d’Educació de la Universitat Complutense de Madrid i col·laborador de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), culmina amb una excel·lent acollida les seves dues darreres iniciatives: les exposicions “La ciencia española ante Einstein y la Relatividad” i “Ángel del Campo: eminente químico español”, que s’han pogut visitar fins a finals d’aquest mes de juny a la Biblioteca Enrique Moles, de la Facultat de Ciències Químiques de la seva universitat i que ell mateix ha comissariat. La primera commemora el centenari de la visita d’Albert Einstein a Espanya, que va tenir lloc el 1923, mentre que la segona recupera la figura d’Ángel del Campo Cerdán, primer catedràtic de Química Analítica d’Espanya i membre de la Comissió Internacional de Nomenclatura Química, de la Comissió Nacional de Pesos Atòmics i representant de la Societat Espanyola de Física i Química a la Federació Internacional de Societats Químiques.

La mostra “La ciencia española ante Einstein y la Relatividad” va començar, en mida més petita, a la Facultat d’Educació, on exerceix com a docent. A partir d’aquí va anar creixent, primer a petició de les universitats de Múrcia, Granada i Salamanca, i així, i amb gran part de material que ha anat conformant la col·lecció del professor durant 40 anys, la mostra està formada per 18 panells, diverses vitrines amb llibres i articles científics i algun material de laboratori. Es completa amb exemplars moderns de llibres biogràfics sobre Einstein i sobre la seva obra, i amb fotografies d’uns científics i polítics que van envoltar el científic, però que, com aclareix el comissari, la major part de les vegades no van ser capaços d’entendre’s uns a uns altres, perquè eren pocs els espanyols capaços d’expressar-se en alemany.

L’exposició comença amb els orígens de la revolució de la física, duta a terme per Einstein i els seus coetanis, i com això va influir en els científics espanyols, per passar a continuació a l’anomenada Edat de Plata de la ciència a Espanya, marcada per la Institució Lliure d’Ensenyament, amb noms com Blas Cabrera, Enrique Moles i Julio Palacios. L’exposició mostra com Einstein va desembarcar a Barcelona, ​​on no va ser rebut per ningú, perquè qui ho havia de fer acaba de patir la mort de la seva filla, tot i que sembla, o almenys així ho afirma la llegenda, que el van reconèixer pel carrer i finalment el van portar a un bon hotel. Allí va oferir quatre conferències, sobre relativitat especial, relativitat general, investigacions actuals i problemes filosòfics. A Madrid es va reunir amb José Ortega i Gasset i va viatjar per conèixer l’obra del Greco a Toledo. Va impartir conferències a l’Ateneu de Madrid i la Residència d’Estudiants abans de viatjar fins a Saragossa, on després de fer un altre parell de xerrades, va tornar a viatjar a Alemanya.

Pel que fa a la mostra “Ángel del Campo: eminente químico español”, es tracta d’un projecte ambiciós concebut ja l’any 2006 des de l’associació Amics de la Cultura Científica i l’Acadèmia de Ciències, Enginyeries i Humanitats de Lanzarote a partir de la tesi doctoral en Ciències Químiques del mateix González Redondo, llegida a la Universitat Politècnica de Madrid el 2005 sota la direcció de l’acadèmic d’honor de la RAED Francisco González de Posada. Es va exhibir per primera vegada al Museu de les Ciències de Castella-la Manxa, a Conca, ciutat natal d’Ángel del Campo, i ha culminat a la Facultat de Químiques on Del Campo va ser durant mig segle alumne i professor, després d’haver visitat , entre altres seus, la Casa de les Ciències de Logronyo.