Francisco González de Posada

Dr. Francisco González de Posada

Francisco González de Posada, catedràtic de Fonaments Físics de la Universitat Politècnica de Madrid i acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha presentat el llibre “En torno al tiempo. De las diversas concepciones del ‘tiempo’ a los posibles ‘tiempos naturales'” (Ediciones Matrioska), on recull i amplia els conceptes que va desenvolupar el curs “Cosmología en torno al tiempo” i aborda la qüestió del temps des de tres àmbits fonamentals: el temps cosmològic, filosòfic o físic; la durada i mesura, i el temps psicològic o de la consciència. Tot això des de la seva condició de problema rellevant que exigeix ​​respostes encara que romangui sense solució.

El llibre porta a terme una revisió històrica i filosòfica de les diverses concepcions del temps, elaborades al llarg de la història del pensament amb pressupostos de les disciplines intel·lectuals considerades com a filosofia, física, matemàtica, teologia i psicologia. D’aquesta manera, dedica capítols específics a Plató, Aristòtil, Sant Agustí, Isaac Newton, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Albert Einstein, Martin Heidegger, Xavier Zubiri, Stephen Hawking o Roger Penrose, entre altres filòsofs i físics que han centrat els seus estudis en aquesta matèria.

A l’anàlisi i la crítica de les respostes ofertes al llarg de la història i de les diferents escoles de pensament a la qüestió del temps es presta especial atenció a la necessitat filosòfica d’assumir el coneixement físic, seguint la màxima de José Ortega i Gasset que “la filosofia primera és funció de la física”. Una filosofia que, per altra banda, ha de polir i completar els fonaments, els conceptes i els principis de la física. Mancant coneixement científic, la filosofia ocupa, de nou, un lloc preferent per a l’elaboració de cosmovisions sobre la creació en la seva totalitat.

En última instància, l’obra llança una mirada d’obertura al futur davant la possibilitat d’existència d’altres universos i d’altres possibles temps naturals respecte dels quals la física només sap que no pot saber sobre ells i es posa de manifest el nou paper rellevant de la filosofia.

Catedràtic de Física Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid, González de Posada és enginyer i doctor de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid, llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Pontifícia de Salamanca i llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Complutense de Madrid. Posseïdor de sis doctorats, ha impulsat i dirigit nombrosos projectes i estudis de diverses branques del saber i és membre de diverses acadèmies científiques.