Dr. Jesús Gerardo Sotomayor Garza

Dr. Jesús Gerardo Sotomayor

Jesús Gerardo Sotomayor, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de l’Estat de Coahuila i acadèmic corresponent per a Mèxic de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha publicat l’obra “Procesos penales históricos” (Editorial Porrúa), on repassa de manera succinta, però ben documentada, els processos de major transcendència per a la humanitat al llarg de la seva història des del que es pot considerar els albors de el Dret Penal fins al present. El llibre, de marcat caràcter divulgatiu, refereix en concret 15 processos penals des del de Sòcrates quatre segles abans de Crist fins al de Saddam Hussein ja al segle XXI amb un lèxic clar i accessible per a qualsevol lector mínimament interessat en la història universal i no introduït en el món del Dret.

Procesos penales históricos, libro de Jesús Gerardo SotomayorEls processos que es presenten van tenir lloc a diferents països com Grècia, Itàlia, França, Anglaterra, Suïssa, Israel, Iraq o Mèxic, amb les diferents tradicions jurídiques i les diferents regles d’enjudiciament penal aplicades a més en diferents èpoques, el que ofereix també una visió sobre com s’ha jutjat en cada moment i quins han estat els delictes i les seves penes al llarg de la història. Els judicis analitzats són, en concret, els de Sòcrates, Joana d’Arc, Thomas More, Hernán Cortés, Miquel Servet, Francisco de Urdiñola, Galileu Galilei, Lluís XVI, Maria Antonieta, Fra Servando, Teresa de Mier, Fra Juan Salazar, Maximilià d’Habsburg, Alfred Dreyfus, Adolf Eichmann i Saddam Hussein.

“El mèrit d’aquesta obra i del seu autor és la universalitat, llegant als lectors una muntanya de dades històriques precises i una tasca colossal que per a efectes de la seva apreciació intel·lectual comporta una àmplia i seriosa investigació amb rigor científic, plena de sensibilitat i expressió en la narració dels processos penals històrics que il·lustren un remolí de passions”, assenyala en la introducció de l’obra el magistrat Mario Flores, president del Consell Executiu Central de l’Organització Mundial d’Advocats.

Sotomayor atresora una dilatada carrera com a jurista, docent i investigador. Va ser director de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Coahuila i va establir els primers estudis de postgrau en Dret a Coahuila i Durango. Després d’una llarga trajectòria a l’capdavant de diversos jutjats, actualment és magistrat del Tribunal Superior de Justícia, una responsabilitat que combina amb els estudis jurídics i amb la publicació de nombroses obres històriques i divulgatives, com aquesta última de la seva àmplia bibliografia.