Joaquín Callabed

Dr. Joaquín Callabed

Joaquín Callabed, president del Club de Pediatria Social i acadèmic de número electe de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va presentar a l’últim congrés de la Societat Francesa de Pediatria el treball “Las pantallas y los niños”, que ha realitzat amb Georges Picherot, professor de Pediatria a la Universitat de Nantes. Al seu estudi, Callabed i Picherot aporten evidències epidemiològiques que l’ús de pantalles per part dels menors, mal conduït, pot augmentar l’estrès, alterar la son, facilitar la hiperactivitat i reduir la maduració del llenguatge i la comprensió lectora.

L’estudi detalla com un 14% dels nens passen més de dues hores davant de la televisió i un de cada tres té televisió o ordinador a la seva habitació.

Dr. Georges Picherot

Dr. Georges Picherot

Les raons que esgrimeixen molts pares són que les pantalles calmen al nen, que tenen poder educatiu i que mentre els menors estan davant d’elles els pares poden fer altres coses. Pel que fa al consum d’Internet, el treball explica que, entre els sis i nou anys el 63% de nens navega per la xarxa, xifra que augmenta fins als 17 anys, quan arriba al 96%. El telèfon mòbil s’ha convertit en la principal eina per a gestionar activitats, oci i interacció social i el seu ús és cada vegada més precoç.

Davant d’aquesta situació, l’estudi recomana que la família no perdi el vincle i trobi moments d’oci per al bon desenvolupament psicomotor i afectiu dels seus fills, mantenguí una raonada distància crítica amb les pantalles i estigui a prop dels seus fills quan estan enceses. En qualsevol cas, consideren els autors, que els nens no haurien d’estar en presència de pantalles abans dels dos anys.

“Hi ha evidències que alguns nens i nenes resulten afectats a nivell de conductes i aprenentatges i socialització pel consum excessiu de pantalles a la llar i falten, en alguns casos, pautes educatives integrals per a les famílies i educadors -considera Callabed-. No s’han de demonitzar aquests mitjans, el repte està en usar-los degudament i en profit dels nostres fills”.