La Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) treballa en diverses fórmules per fomentar la paritat efectiva als àmbits científic i acadèmic i al si de la pròpia corporació, on el paper de les acadèmiques, tant al dia a dia com als òrgans de govern, ha de resultar tan destacat com productiu. En aquesta línia, concidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona, la RAED avança la propera celebració d’un cicle dedicat a la difusió i reivindicació del paper de destacades científiques.