La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) ha publicat al seu web els informes d’auditoria dels comptes dels seus últims cinc exercicis, exempts d’excepcions, responent així als criteris de transparència impulsats per la seva Junta de Govern. En tots els casos, els informes assenyalen que els comptes de la RAED proporcionen “una imatge fidel del seu patrimoni i de la seva situació financera”.

Accedir als informes