Dr. Daniel Turbon Borrega“La idea de Darwin i Wallace que tots els organismes descendeixen d’un mateix avantpassat comú mitjançant Selecció Natural fou més un debat científic que religiós, i va ser utilitzada pel colonialisme europeu per justificar científicament la desigualtat racial i social. Avui dia, després del descobriment de l’ADN, no hi ha dubte que descendim d’un bacteri primigeni (LUCA) encara que l’ésser humà està subjecte a dues evolucions: la biològica i la cultural. Aquesta última ens ha alliberat del determinisme biològic“.

Daniel Turbón, doctor en Filosofia i Lletres, catedràtic de Biologia de la Universitat de Barcelona i coordinador del seu Grup d’Innovació Docent de Biologia i Cultura: Diversitat Humana i Evolució, ha explicat durant el seu ingrés com a acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) les dificultats que han trobat al llarg de la història les tesis de Darwin i Wallace, sintetitzades pel genetista rus Theodosius Dobzhansky.

Turbón ha llegit el discurs d’ingrés Darwin, Wallace y la biología del desarrollo evolutiva. Li ha respòs en nom de la RAED l’acadèmic de número Felio Vilarrubias.