Alfredo Rocafort, membre de la Junta de Govern de la Fundació Independent, acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i acadèmic de número i president de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), i Montserrat Casanovas, catedràtica d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona, també acadèmica numerària de la RAED i presidenta de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), van renovar el 20 de desembre passat l’acord de col·laboració que van subscriure les dues entitats l’any 2016 per a l’impuls i el desenvolupament d’activitats conjuntes i la promoció de publicacions d’interès comú, que alhora permet als acadèmics ser membres de ple dret de l’Associació, amb tots els drets que comporta.

Dins del marc d’aquesta col·laboració, l’ACCID ha donat a la Biblioteca de la Reial Acadèmia els seus darrers dos números, 33 i 34, de la “Revista de Comptabilitat i Direcció”, que porten com a títol genèric “Informació i Gestió ESG. Fonaments i aplicacions dels aspectes mediambientals, socials i de governança”, on diversos experts aborden la complexitat i els reptes que obren els marcadors de sostenibilitat i bones pràctiques fixats pels principals organismes internacionals, i “Due Diligence: Fonaments i aplicacions pràctiques”, que analitza els darrers mecanismes d’auditoria, amb diverses casuístiques sobre la comptabilitat de les empreses tecnològiques i dels seus actius intangibles.

Una destacada representació de la Reial Acadèmia va participar el novembre passat als actes del vintè aniversari de l’ACCID, amb què li uneixen vincles forts des de la seva creació. De fet, el també acadèmic Oriol Amat va ocupar la presidència abans de Casanovas i ara forma part de la Junta de Govern. De la mateixa manera, Rocafort també és membre del seu organisme rector. L’acte central de l’aniversari va comptar també amb la presència destacada de Carles Puig de Travy, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya; Antoni Gómez, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, i Josep Ribó, president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

La sessió va acollir la 19a edició del lliurament dels Premis ACCID, que pretenen ser un homenatge i reconeixement de les tasques dutes a terme a Catalunya en l’àmbit de la informació financera, la comptabilitat i la direcció d’empresa per professionals, acadèmics i entitats públiques o empreses privades posant en valor bones pràctiques, trajectòries professionals, excel·lències acadèmiques, tesis doctorals, mètodes del cas, feines de fi de grau, feines de màster i la recerca. Els premis han esdevingut un model i un referent per al món de l’empresa, la professió i l’àmbit acadèmic.

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció es va constituir l’any 2002 amb l’ànim de convertir-se en un nexe d’unió pels professionals i acadèmics que treballen a Catalunya en l’àmbit de la comptabilitat. Va ser després d’un acord del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Posteriorment, s’hi va incorporar el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. L’entitat té com a objectiu complementar les tasques dutes a terme per altres col·legis i associacions mitjançant l’existència d’una plataforma d’opinió i debat sobre temes d’actualitat comptable, la promoció de la recerca i la presentació de nous desenvolupaments en matèria comptable i de direcció, l’edició de publicacions especialitzades, l’organització de conferències, jornades i congressos, la millora de la transparència de la informació financera i la promoció de les millors pràctiques en la difusió de la informació financera.