Teresa Freixes
Catedràtica de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona i acadèmica de número i vicepresidenta de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Article publicat al diario “La Razón” el 3 d’agost de 2020

Dra. Teresa Freixes

Dra. Teresa Freixes

Teresa Freixes, acadèmica de número i vicepresidenta de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), aborda a l’article “Acabar con el sistema de cuotas”, publicat a l’edició del passat 3 d’agost del diari “La Razón”, la necessitat que Espanya acabi amb l’actual sistema d’elecció de magistrats als òrgans de govern de la judicatura a proposta dels estaments polítics, que defineix com un sistema de quotes o repartiment entre les principals forces parlamentàries.

“La pràctica política de les últimes dècades, no només en aquest cas, ha substituït el consens o acord sobre les candidatures per una mena de sistema de ‘quotes’ entre les forces polítiques presents en cada moment a les cambres, de manera que el que s’acorda és el ‘repartiment’ dels càrrecs entre els candidats que presenten cadascuna d’elles i, pel que sembla, de vegades amb ‘vetos’ inclosos sobre determinades persones. Una mena de ‘canvi de cromos’ que permeti que, al final, la votació a les cambres abast la majoria requerida”, assenyala l’acadèmica al seu article.

Així mateix, Freixes considera que la provisionalitat de molts magistrats que mantenen el seu càrrec tot i haver expirat s’ha convertit en una pràctica perjudicial per al sistema judicial i per al propi Estat de Dret. “Sembla que està en portes la renovació d’alguns càrrecs que porten un gran retard en complir amb les previsions temporals de la renovació de mandats. El Consell General de Poder Judicial entre ells. Com a la nostra legislació l’expiració del mandat no comporta cessament al càrrec sinó que es continua en el mateix fins que es nomena la persona que ho ha d’ocupar amb la renovació, podem estar diversos anys amb òrgans el mandat caducat i que, sentint-se interins, no acaben de complir amb les funcions que legalment tenen previstes (com nomenaments de magistrats de Tribunal Suprem, per exemple)”, explica.

 

Llegiu l’article