La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya ha oficialitzat la nova denominació de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), aprovada per una Junta General Extraordinària el passat 16 de febrer. La nova denominació, que reforça i explicita el caràcter europeista de la RAED, així com els articles modificats dels seus Estatuts es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del passat 29 d’abril i ja figuren en el Registre d’Acadèmies de la Generalitat.

En aquesta nova era, la RAED es compromet a acollir entre els seus acadèmics de número a almenys 25 que procedeixin d’altres estats de la Unió Europea, aconseguint ara un total de 150. De la mateixa manera, la corporació podrà comptar amb delegacions a qualsevol lloc del seu nou àmbit i signar els convenis i aliances que consideri avantatjosos per difondre la seva tasca acadèmica en tot el marc de la Unió.