Dr. Jordi Martí Pidelaserra

Dr. Jordi Martí

Jordi Martí, professor d’Economia i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona, director del Màster en Verificació d’Informació no Financera del mateix centre i acadèmic de número i membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona sobre el concepte de bio economia i la seva evolució des de la seva configuració als anys 70 del segle passat i la importància que ha cobrat a l’empresa el denominat capital natural al treball “Bio economia de l’empresa i capital natural”, que va presentar al Cicle de Ponències que la Reial Acadèmia va celebrar a Barcelona i Madrid amb la participació de nombrosos acadèmics.

“La gestió empresarial necessita un sistema d’informació per a la presa de decisions correcta. Aquest sistema s’ha basat fins ara en el que s’anomena comptabilitat financera, una comptabilitat centrada en el punt de vista del capital financer. Això significa que l’empresa, fins als nostres dies, ha estat gestionada per satisfer els shareholders, els estalviadors que han aportat els seus estalvis per constituir aquest capital, aquesta visió s’ha mantingut al llarg de les dues grans revolucions industrials, la primera lligada al vapor i el carbó, i la segona vinculada al petroli, ara, ja al segle XXI, sembla necessari ampliar la visió de la gestió empresarial per contemplar una realitat més complexa. El concepte de creixement sostenible obliga a canviar la forma tradicional de gestionar l’empresa, cal tenir en compte els nous ‘stakeholders’, els grups d’interès, per tant, cal una comptabilitat que contempli aquests interlocutors. No es poden fer servir models econòmics que no tinguin en compte els treballadors, els consumidors, les administracions públiques entre d’altres. I, sobretot, cal incorporar la naturalesa com un nou actor, va reflexionar l’acadèmic.

Per a Martí, avui dia, el capital humà és insuficient per poder constituir una empresa i no es pot ignorar el capital natural, ja que els recursos naturals no només resulten imprescindibles per produir béns i serveis, sinó que qualsevol activitat econòmica ha de vetllar per la seva salvaguarda. Aquests dos nous protagonistes de l’activitat empresarial, els recursos humans i els recursos naturals, són dos tipus de capital no financer que també s’han de tenir molt en compte per reflectir la salut de qualsevol empresa. “Cal saber identificar, registrar i valorar no només el capital financer i els actius controlats amb aquest. Cal saber identificar, registrar i valorar el capital humà i el capital natural”, va assenyalar.

L’últim pas necessari és trobar el mètode adequat d’anàlisi i vincular-lo amb el concepte de bio economia, l’única que pot garantir un desenvolupament sostenible. “Per comptabilitzar el capital humà cal saber analitzar el capital intel·lectual, el capital emocional i el capital relacional. Per comptabilitzar el capital natural necessitem que la bioeconomia es desenvolupi a l’àmbit de l’empresa. Necessitem urgentment una bioeconomia de l’empresa per superar els límits que ara tenim per aconseguir un desenvolupament equitatiu i antropocèntric, que són les bases del creixement sostenible”, va concloure.