José María Bové, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va incidir en la necessitat d’una reforma global que arribi fins i tot el Codi Penal per garantir que els informes financers, els balanços i comptes i les auditories de les empreses siguin transparents i fidedignes i reflecteixin la seva situació econòmica i comptable real. Reconegut auditor i consultor, Bové es va mostrar especialment crític durant la seva intervenció al III Acte Internacional de la RAED, que es va celebrar entre els passats 15 i el 22 de juliol en diferents ciutats del Bàltic, amb les administracions que han estat massa laxes en aquest terreny i han contribuït a que els efectes de la recent crisi econòmica i financera hagin anat molt més enllà d’on un mercat ben regulat hauria permès.

“Els informes financers ja no són un assumpte domèstic, han pres una dimensió global i necessitem un control rigorós en tots els països amb economies en les quals puguem confiar. Els informes, els balanços, els comptes i les auditories han de generar confiança, i per això hem d’arribar fins al final, fins i tot actualitzant el Codi Penal”, va afirmar durant la seva intervenció. Bové va presentar el treball “Financial reporting and auditing in a global environment”.