José Luis Salido, acadèmic de número i secretari general de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va participar el passat 13 de maig als actes commemoratius del 25è aniversari de la fundació del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), organisme extrajudicial per a la solució de conflictes laborals a través de la conciliació, la mediació i l’arbitratge.

A la seva intervenció, Salido va defensar l’activitat del Tribunal al llarg d’aquests últims 25 anys, que es concreta en la realització de 17.436 procediments que han afectat 194.210 empreses i als 5.476.580 treballadors. Així mateix va destacar les reformes que convenia emprendre de cara a futur per seguir adaptant-se, en matèria de solució de conflictes, a les necessitats d’empreses i treballadors. L’acadèmic és conciliador-mediador del TLC des de la seva creació.