Jordi Roca, catedràtic de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, i Miquel Ventura, director de la Fundació Mar, va exposar ahir al marc d’una sessió pluridisciplinar organitzada per les seccions de Ciències Socials i Ciències de la Salut de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) les bonances i aventatges competitius del que van definir com una economia ecològica, fonamentada en criteris de sostenibilitat i respecte mediambientals.

Sesión Académica: La bioeconomía, nuevo paradigma de la ciencia

Per a Roca, que hi va presentar el treball “L’economia ecològica: per una economia que faci les paus amb el planeta”, “el sistema econòmic i social no es pot explicar només pels agents que hi intervenen, sinó que és un sistema fonamentat a un sistema natural del que en depèn i al que altera amb la seva activitat. Protegir-lo és una responsabilitat i un aventatge”. Un punt de vista en què va coincidir Ventura amb la seva exposició “Capital natural versus desenvolupament sostenible”.

Sesión Académica: La bioeconomía, nuevo paradigma de la ciencia

Sota el títol “La bioeconomia, nou paradigma de la ciència”, la sessió va ser presentada pels presidents de secció Joan Francesc Pont i Maria dels Àngels Calvo.