Teresa Freixes, catedràtica Jean Monnet ad personam, presidenta de Citizens Pro Europe i acadèmica de número i vicepresidenta de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), s’ha sumat al grup d’intel·lectuals i docents universitaris que signen el manifest elaborat per Plataforma de Professors Catalans Universitaris per la Convivència adreçada a senadors i diputats en què mostren el seu desacord per la llei orgànica del Sistema Universitari, pendent de debat al Senat, d’una esmena promoguda per ERC i Bildu orientada a afavorir el que consideren pronunciaments partidistes dels claustres. El col·lectiu ha demanat una entrevista urgent al ministre d’Universitats, Joan Subirats, per fer-li entrega del document i de les signatures recollides.

Entre els signants hi ha Fernando Savater, Félix de Azúa, Félix Ovejero, Manuel Aragón, Alfredo Montoya, Joan Botella, Mikel Buesa, Carlos Rodríguez Braun, Mariano Fernández Enguita, Julio Carabaña, Jon Juaristi, Francisco Sosa Wagner, Araceli Mangas, María José Villaverde, Marta Martín, Emilio Lamo de Espinosa o Víctor Pérez Díaz, entre d’altres. Es tracta de docents de la pràctica totalitat de les universitats públiques espanyoles i de gran part de les privades, i hi figuren més de 350 catedràtics d’universitat. La llista també inclou diversos exmagistrats del Tribunal Constitucional.

Teresa Freixes

Dra. Teresa Freixes

“Un cop que s’ha aconseguit judicialment que es garanteixi la neutralitat ideològica de les universitats, mitjançant una sentència del Tribunal Suprem, promoguda per membres d’Universitaris per la Convivència, el ministre d’Universitats i el Govern ‘patchwork’ es despengen amb un projecte de llei, proper a convertir-se en llei, en què sembla que incentivin que els claustres, juntes de govern, equips rectorals, facultats, departaments o grups de recerca prenguin decisions que no tenen res a veure amb la funció institucional que té la universitat i molt de semblar corifeus de la tendència política dominant al govern de torn, això implica traslladar al conjunt d’Espanya el problema que hem tingut a Catalunya, on els òrgans d’universitats que haguessin hagut de defensar el pluralisme dels seus components i la neutralitat ideològica, per garantir precisament el fet de ser ‘universitas’ científicament i orgànicament, s’han alineat amb la defensa dels postulats del secessionisme”, reflexiona Freixes.

L’acadèmica es pregunta si realment el Govern aconseguirà acabar amb la independència universitària i la llibertat de càtedra. “¿De debò que el ministre i el Govern pretenen és que ens convertim en una universitat de pandereta, dansant al so del sol que més escalfa a cada estació de l’any? Universitaris per la Convivència ha promogut una carta oberta per la qual es demana respectar la composició plural dels campus i la funció institucional que té la universitat. Apel·lant a la responsabilitat de diputats i senadors”, afegeix.

La Plataforma de Professors Catalans Universitaris per la Convivència es va constituir el setembre del 2018 amb l’objectiu de defensar el principi de neutralitat institucional i també els drets fonamentals que s’exerceixen a l’àmbit universitari, amb atenció especial a la llibertat ideològica, la llibertat d’expressió, l’autonomia universitària, el dret a l’educació i el dret a fer servir la llengua que cadascú esculli per impartir les seves classes universitàries.