El Col·legi d’Economistes de Catalunya i l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, presidida per Oriol Amat, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), presentaran el proper 3 de novembre a Barcelona el llibre “Els costos ABC a l’Administració Pública: el cas de l’Ajuntament de Barcelona”, on s’exposa el model de costos pioner que ha implantat l’Ajuntament de Barcelona. Dissenyat al llarg de l’exercici 2012, es fonamenta en la metodologia ABC (Activity Based Costing) i pren com a referents tècnics i pràctics els models de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, ambdós desenvolupats ja fa més d’una dècada.

El model de costos ha de permetre millorar l’eficiència en la gestió dels recursos públics aconseguint informació per a la presa de decisions, publicar i comunicar els resultats per conscienciar i fer coresponsable a la ciutadania i al seu torn donar resposta a la normativa legal que introdueix la necessitat de conèixer els costos de les diferents activitats de les corporacions.

“Es tracta de fer servir aquesta informació com a veritable eina per elaborar els pressupostos de cada any, i de dotar, en l’assignació de recursos que esdevenen de les prioritats i decisions polítiques, de la component racional que les faci consistents des del punt de vista de la sostenibilitat de les finances públiques -asseguren els autors d’aquesta guia-. En cap cas l’anàlisi de costos ha de posar en qüestió ni invalidar decisions polítiques de cap tipus, només es tracta d’incorporar informació útil pel decisor polític que permeti valorar en un entorn de recursos escassos i limitats les conseqüències quantitatives, en el present i en el futur, de les decisions preses”.

Descarregar invitació