Daniel Turbón, nombrado profesor emérito de la UB - medallaDaniel Turbón, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europa de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i catedràtic d’Antropologia Física de la Universitat de Barcelona (UB), ha estat designat professor emèrit de l’àrea de Coneixement d’Antropologia Física del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la mateixa universitat. El nomenament com a professor emèrit s’aplica al professorat jubilat després d’una rigorosa selecció de candidats. A l’acte d’obertura del curs acadèmic 2017-2018, Turbón va rebre la medalla de la UB amb motiu de la seva jubilació després de 43 anys de servei ininterromput a la institució.

Daniel Turbón ha impartit des de 1984 l’assignatura Evolució Humana, entre d’altres matèries. Ha estat professor convidat en diverses universitats i congressos, nacionals i internacionals. Actualment és Coordinador del Grup d’Innovació Docent de Biologia i Cultura de la Universitat de Barcelona. Com a investigador ha liderat 16 projectes, set d’ells de biologia molecular. Actualment investiga l’origen del creixement i desenvolupament humans. Ha publicat 241 treballs científics i és autor, entre d’altres, de llibres de referència com “La evolución humana” (Ariel, 2006) i “Darwin i el mono” (Sello Editorial, 2009).

Ha estat membre del Consell Permanent de la International Association for the Study of Human Paleontology de la Unesco en representació d’Espanya i secretari de la Societat Espanyola d’Antropologia Física. A més forma part de l’Associació Llatinoamericana d’Antropologia Biològica i de l’European Anthropological Association, entre d’altres societats científiques. Ha presidit el comitè organitzador de prestigioses trobades internacionals i ha estat director dels blocs “Origen y evolución de la vida” i “Origen y evolución del hombre” de la revista Investigación i Ciencia.

Daniel Turbón serà professor emèrit de la Universitat de Barcelona (UB)