Josep Alet, doctor en Ciències Econòmiques i col·laborador de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) presentarà, al IV Congrés d’Investigacions Interdisciplinàries que celebrarà la RAED sota el títol “Ciència, ètica i humanisme” entre els propers 11 i 18 de juliol, el treball “Márketing cuántico, un paradigma de márketing para dar un salto en la comprensión y gestión de los clientes como partículas humanas actoras fundamentales en el mercado”.

Alet planteja una metàfora de treball: que les persones siguin les partícules elementals de la matèria econòmica. Amb una notable diferència respecte a la física quàntica a l’hora d’analitzar-les, ja que aquestes partícules pensen i actuen segons el seu lliure albir. Les seves decisions, a més, no segueixen una lògica cartesiana, sinó emocional i, per tant, irracional. A partir d’aquí, l’estudiós trasllada els principis de la física quàntica, amb partícules que tampoc segueixen la lògica de la física convencional, a l’anàlisi del consum.

Josep Alet Vilaginés - Marqueting cuántico

Dr. Josep Alet

“Conscient de l’enorme dificultat de construir un model científic útil per reflectir el funcionament del mercat a partir de les persones plantejo l’objectiu d’integrar els avenços científics obtinguts en la física quàntica, al costat de l’economia comportamental, sistemes complexos i psicologia de la persuasió per construir una visió enriquidora des de la perspectiva del minúscul i enormement valuós que en el món empresarial són els clients individuals -explica Alet-. El comportament humà és l’eix clau per analitzar el que succeeix al mercat i arribar a entendre les persones i els seus actes, per després predir el futur i gestionar de forma efectiva els recursos empresarials i socials”.

Per a l’estudiós, la translació dels principis quàntics posa en evidència que el màrqueting ha de canviar per a ser efectiu, ha de ser un màrqueting personalitzat que atén de forma diferent segons el moment d’interès, de fase de la compra, de l’etapa de la vida, del rol que estigui adoptant en cada moment, del context en què es mogui. “Sobre la base de la personalització, es construeix una visió integradora social, de moviment, de grup”, conclou.

Alet és president de l’Associació d’Agències de Màrqueting Directe i Interactiu i membre de la comissió executiva de la Federació de Comerç Electrònic i Màrqueting Directe, a més de soci fundador i professor de l’Institut de Comerç Electrònic i Màrqueting Directe. Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i màster per l’Escola de Negocis IESE.