Felio Vilarrubias, acadèmic numerari electe de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha col·laborat a l’edició de la “Guía práctica de fiscalidad para personas con discapacidad” editada per la Fundació Talita. Doctor en Dret, Vilarrubias és el secretari del patronat d’una entitat que des de fa dues dècades treballa intensament en la integració social i laboral de persones discapacitades.

La guia sobre fiscalitat compta amb la col·laboració del bufet Cuatrecasas, Gonçalves Pereira i pretén donar resposta legals als dubtes que es troben moltes famílies amb discapacitats al seu càrrec.