Jorge Bachs
Professor d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona, director de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Xavier Bonfill
Director del Centre Cochrane Iberoamericà

Evidencias Covid-19 és un recurs que ofereix informació rellevant relacionada amb la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i la Covid-19. Aquest recurs recull una sèrie de documents que sintetitzen la informació més rellevant per a donar resposta a preguntes clíniques i temes prioritaris sobre la pandèmia, en forma de revisions de la literatura i avaluacions crítiques d’estudis. Els documents han estat elaborats per integrants de la Xarxa Cochrane Iberoamericana amb la intenció de sintetitzar i actualitzar el coneixement disponible en relació amb la Covid-19 i són compartits amb la intenció de donar una resposta col·laborativa a la situació actual. A aquests documents s’afegeixen les revisions Cochrane publicades en col·leccions especials sobre la Covid-19 i les revisions Epistemonikos-Covid-19 L•OVE Working Group.

Tipus de documents

Respostes Covid-19: revisions ràpides de la literatura que responen preguntes prioritàries, a nivell local o global, a partir d’altres productes de transferència de coneixement existents o, quan cal, d’estudis primaris.

Estudis Covid-19: comentaris estructurats d’estudis rellevants per la informació nova o original sobre el coronavirus i la Covid-19.

Assaigs clínics Covid-19: comentaris estructurats dels assaigs clínics publicats de tractaments en pacients amb Covid-19 o d’estratègies per a la prevenció de la malaltia.

Revisions Cochrane: enllaços a les revisions sistemàtiques Cochrane incloses en les dues primeres col·leccions especials que Cochrane ha preparat com a contingut relacionat amb la pandèmia de la Covid-19, per al control i prevenció de la infecció i les cures crítics.

Revisions Epistemonikos-Covid-19 L•OVE Working Group: enllaços a les revisions sistemàtiques elaborades pel Covid-19 L•OVE Working Group per donar resposta de manera ràpida i rigorosa a l’emergència per la Covid-19.