Alberto Estrada-Rius, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i responsable de Conservació del Gabinet Numismàtic de Catalunya, participarà a la jornada “Pere de Portugal, rei dels catalans: memòria i patrimoni”, que se celebrarà el proper 10 de novembre al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Estrada-Rius llegirà el treball “La moneda en la política del nou rei. La creació del pacífic”.

Descarregueu el programa