Joaquín Callabed
President del Club de Pediatria Social i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Article publicat al “Diario del Alto Aragón” el 19 d’octubre de 2020

Joaquín Callabed - V Acto Internacional RAED en Budapest (Hungría)

Dr. Joaquín Callabed

Joaquín Callabed, president del Club de Pediatria Social i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), explica de forma precisa i succinta el significat que té a les societats occidentals el títol de doctor a l’article que amb l’explícit títol de “Para qué sirve un doctorado” va publicar el passat 19 d’octubre al “Diario del Alto Aragón”, una publicació a la qual l’uneixen uns estrets vincles emocionals.

L’acadèmic inicia la seva reflexió amb l’exemple de la novaiorquesa Universitat de Columbia, la qual va concedir el primer títol oficial de medicina als Estats Units. “Recordo que, visitant la Universitat de Columbia al Manhattan novaiorquès, una amiga doctora de Sant Francesc em va mostrar un quadre on estaven recollits els nom dels 96 Premis Nobel d’alumnes d’aquesta universitat i afegia: per a això serveixen els doctorats. Està considerada una de les deu universitats millors de món”, comença.

Callabed enumera totes les capacitats que, segons la legislació espanyola, ha de tenir un doctor: comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi, domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp; capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació; capacitat per contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una investigació original; capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes; capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les formes i idiomes d’ús habitual en la seva comunitat científica internacional, i capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement.

A partir d’aquí assenyala altres capacitats bàsiques que han de fer del doctor una peça indispensable en el desenvolupament social. “El doctorat permet assolir el títol més alt que concedeix la universitat i la possibilitat de ser més eficaç en l’àmbit de treball i responsabilitat que un porti a terme amb les competències bàsiques i l’alta capacitació professional que atorga el títol. El doctorat ben gestionat dóna autonomia i enriquiment al país”, conclou l’acadèmic.