Albert Estrada Rius

Albert Estrada, conservador en cap del Gabinet Numismàtic de Catalunya, membre de la Junta Directiva de la Societat Iberoamericana d’Estudis Numismàtics i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), lidera la cinquena edició del curs “El metall de la moneda: fabricació, caracterització d’aliatges i conservació-restauració”, una activitat de marcat caràcter divulgatiu que se celebra des del 20 de setembre a la seu del mateix Gabinet. “El metall constitueix la base material de la moneda i, per això, el seu coneixement resulta fonamental. El curs ofereix una aproximació integral al contingut metàl·lic de la moneda, des dels seus condicionants de fabricació fins a la seva preservació física”, assenyala el mateix acadèmic a la presentació d’aquesta edició.

A la primera sessió es recorrerà la diversitat de procedències del metall i es presentaran els aliatges més comuns i els processos de fabricació oficials a les cases de moneda, així com de falsificació en mans de falsaris. A la segona sessió s’oferirà l’oportunitat de conèixer de manera pràctica l’instrumental i el funcionament del sistema d’anàlisi química no destructiva d’aliatges metàl·lics amb tècniques de raigs X i la informació que aporta. No només per poder determinar l’autenticitat o la falsedat de les peces sinó, sobretot, per conèixer amb precisió la composició metal·logràfica i poder analitzar amb l’estadística sèries àmplies d’emissions monetàries.

Finalment, com indica el fullet de presentació del curs, a la darrera sessió es prestarà atenció a l’estudi i cura del metall encunyat per tal de preservar-lo. D’una banda, per la pròpia conservació de les peces en les millors condicions d’acord amb els criteris i els protocols de la conservació preventiva. D’altra banda, per fer front a les diverses patologies que pateixen els metalls sorgits de contextos arqueològics o ubicats a espais no apropiats i que requereixen intervencions curatives en el procés de restauració.

Les sessions aniran a càrrec dels especialistes Ignasi Queralt, del Departament de Geociències de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua del Consell Superior d’Investigacions Científiques; Gonzalo Oteo i Jaume Pascual, de la firma Fischer Instruments; Benoît de Tapol, cap de Restauració i Conservació Preventiva del Museu Nacional d’Art de Catalunya; Isabel Moreno, responsable de Conservació i Restauració del Museu d’Arqueologia de Catalunya, i el mateix Estrada.