Agustín Moreno Ruz, professor de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona y colaborador habitual de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha publicat a l’últim número de la “Revista Técnica Contable y Financiera” l’article “El factor cliente como componente del fondo de comercio interno”, on proposa donar un valor comptable a la clientela i que els ingressos que aporta formin part del fons de comerç intern de l’empresa.

“Cada empresa ostenta de forma latent un fons de comerç i l’anomenada cartera de clients n’és un component -explica l’autor-. Aquest fons de comerç, en tant que aflora per una combinació de negocis, es cataloga com a fons de comerç intern, ja que es va generant internament. Quantificar en unitats monetàries aquest component és un objectiu, amb l’afegit d’aportar informació per intentar millorar la gestió de les vendes i, per tant, la gestió de la clientela”.

Per a Moreno Ruz, saber quants clients queden finalment en un determinat tancament de període, mostrant el que ja ha passat, és una base per decidir la gestió. “Però aquesta dada presenta incertesa sobre la utilitat per fer una predicció de futur -afegeix-. Informació d’interès és saber els clients estables, els clients que ja no són estables, de manera que acusen temporalitat, i els que ja no ho són de manera definitiva”.

Davant la impossibilitat de conèixer el grau de compromís existent entre el client i el provedor, l’autor considera que la quantificació originada en el valor de la clientela per a l’empresa ha de ser el més objectiva possible perquè tingui validesa i credibilitat, de manera que permeti ser auditable. “Davant d’aquesta situació es pretén avançar un pas més amb una proposta de quantificació del valor de la clientela que formi part del fons de comerç intern de l’empresa”, conclou.