L’acadèmic José Antonio Segarra publica a Harvard Deusto Business Review l’informe “Crisis y reflotamiento en la pyme: criterios de actuación”

Dr. José Antonio Segarra Torres

Dr. José Antonio Segarra

José Antonio Segarra, professor de Màrqueting de l’escola de negocis IESE i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha publicat en el monogràfic especial que la Harvard Deusto Business Review ha dedicat a les pimes (nombre 276) l’informe “Crisis y reflotamiento en la pyme: criterios de actuación”, on ofereix algunes pautes a les empreses per adaptar-se al continu canvi d’escenari econòmic, social i polític en què es troben immerses com un actor més del seu context i, en últim extrem, per superar una crisi que si no es recondueix a temps pot portar-les a la seva extinció.

Per a Segarra, el primer postulat de l’empresa és la seva competitivitat. “Només es desenvolupen habilitats per competir quan es competeix. Però la competitivitat és un fenomen relatiu, específic i en constant evolució, i cal mesurar-la constantment en cada subsector. El decisiu és sempre el diferencial amb relació als nostres competidors directes”, adverteix. I la clau per competir està en una gestió responsable, formada, informada i conscient de la situació del seu negoci, el seu sector i l’economia en general. “Dirigir amb criteri implica fer surf a la cresta del cicle i, sobretot, sobreviure a la fossa, i això suposa gestionar sempre anticipant i amb la mirada posada en la següent fase del cicle. Anticipar i governar, no ser governat per les circumstàncies”, assenyala.

L’acadèmic ofereix dos principis generals del bon govern de qualsevol pime fonamentats en el seny: “El primer consisteix a fer servir dades rigoroses i realistes, evitant els comptes amb escuma i els artificis comptables i, al mateix temps, contrastar permanentment i amb exigència l’aparició dels riscos i les vies d’aigua que s’obren per sota de la línia de flotació. El segon, fer compatible l’atreviment en el negoci amb la prudència financera”.

Finalment, Segarra adverteix sobre prendre a temps les mesures adequades per superar una crisi, atès que a dia d’avui un 90% de les societats que van a concurs acaben en liquidació. “Les empreses en crisi requereixen un replantejament radical del seu negoci i dels seus costos. La praxi recomana actuar amb molta rapidesa en la contenció de les pèrdues i en la destrucció de caixa, amb obsessió per la recuperació del marge i la generació de liquiditat. Cal començar per posar ordre i eliminar totes aquelles activitats on es destrueix caixa o marge. Per a això, el primer és redefinir el nou àmbit del negoci i centrar-se en el següent decàleg d’àmbits de millora”, aconsella.

Veure article del Dr. Segarra