Dra. Montserrat Casanovas Ramon

Dra. Montserrat Casanovas

Montserrat Casanovas, catedràtica d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona, ​​presidenta de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) i acadèmica de número i membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914, va presentar el passat 29 de setembre el darrer informe de l’Observatori Financer del Consell General d’Economistes, que ella mateixa coordina, referent al primer semestre de l’any. L’estudi manté al 3,9% les previsions per al creixement del Producte Interior Brut (PIB) espanyol aquest any i rebaixa a l’1,5% les estimacions de cara a l’any que ve, molt lluny de les més optimistes del Govern. Fins i tot preveient que el creixement del tercer trimestre sigui positiu, a conseqüència del bon comportament de la temporada turística, l’informe apunta una desacceleració de l’activitat econòmica tant a Espanya com a l’Eurozona.

L’Observatori revisa a l’alça l’estimació del deute públic sobre el PIB a final del 2022, derivat per l’increment registrat en els últims mesos (0,8% al juliol en taxa mensual i més del 4% des de començament d’any) i la previsió d’una desacceleració del PIB a l’últim trimestre. A això s’uneix l’augment de la càrrega financera del deute públic per l’increment dels tipus d’interès. El BCE, de fet, va augmentar al setembre els tipus d’interès en 0,75 punts fins que el va deixar en 1,25% i s’esperen noves pujades de tipus a curt i mitjà termini per intentar moderar la taxa d’inflació de l’Eurozona.

“La política agressiva dels bancs centrals, amb importants pujades dels tipus d’interès per fer front a una inflació desbocada, ha provocat fortes caigudes a la immensa majoria de les borses. A Espanya, el problema de la inflació es veu agreujat per la forta depreciació de l’euro, que encareix les importacions de matèries primeres pagades en dòlars”, va assenyalar l’acadèmica sobre aquesta qüestió en una presentació en què també van participar el president del Consell General d’Economistes, Valentín Pich; el director del Servei d’Estudis del Consell, Salvador Marín, i el també coordinador de l’Observatori Salustiano Velo.

Davant d’una taxa de variació interanual de l’IPC avançat del mes de setembre situada al 9% (1,5 punts menys que a l’agost), Pich va advertir del risc a una recessió i va demanar prudència tant al Govern com als reguladors. “Malgrat la baixada d’uns 1,5 punts de l’IPC avançat del setembre, segons dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, que poden donar símptomes de moderació de la inflació, tan esperada, altres indicadors nacionals i europeus segueixen la seva tendència decreixent, per la qual cosa es preveu una desacceleració de la nostra economia, així com d’altres principals economies mundials, per la qual cosa les administracions públiques hauran d’actuar amb molta prudència per controlar el dèficit i el deute públic, sobretot en entorns de tipus d’interès creixents com ens trobem”.

“La política econòmica dels bancs centrals amb pujades abruptes de tipus d’interès és més efectiva quan la inflació és de demanda i menys quan és d’oferta, com passa a Europa i Espanya. Aquestes mesures tenen menys efecte sobre la inflació que als Estats Units, atès el pes que hi tenen l’energia i els aliments no elaborats, aquí al voltant del 60% quan allà no arriba al 30%. Precisament als Estats Units, la part més important de la inflació ve per la pressió dels salaris, en un mercat laboral amb plena ocupació -va explicar Velo-. Els alts tipus d’interès, la inflació desbocada i la càrrega afegida que suposa la imposició indirecta sobre productes els preus dels quals han augmentat exageradament estan fent que el consum se n’estigui ressentint, sobretot quan fins ara s’observa una contenció salarial, amb una pèrdua de poder adquisitiu propera als 7 punts. A hores d’ara és indispensable un pacte de rendes”.

Casasnovas és també presidenta de la Comissió d’Economistes Docents i Investigadors i del Fòrum d’Economistes a Mercats Financers del Col·legi d’Economistes de Catalunya i vicepresidenta de la Comissió Financera del Registre d’Economistes Assessors Financers del mateix Consell General d’Economistes d’Espanya.