M. dels Àngels Calvo
Catedràtica de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona; acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya i acadèmica de número i vicepresidenta de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Article publicat al portal especialitzat “Animal’s Health” el 21 de desembre de 2020

Consell de Col·legis de Veterinaris de CatalunyaM. dels Àngels Calvo, catedràtica de el Departament d’Anatomia i Sanitat Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​secretària general de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i acadèmica numerària i vicepresidenta de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), abandera un projecte impulsat pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya que va recollir el portal del sector “Animal’s Health” amb el títol “Veterinarios de Cataluña crean la Comisión One Health tras la Covid-19” el passat 21 de desembre.

“La Covid-19 ha posat en evidència que la salut és global. La interrelació i la globalització defineixen el món d’avui. Per això, les pandèmies s’han de tractar des de la perspectiva One Health (una salut). One Health és un concepte promogut per la Unió Europea que indica que la salut humana, la salut animal i la salut mediambiental, així com la seva profilaxi, són interdependents i estan vinculades als ecosistemes en què coexisteixen. Ara, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) ha constituït la Comissió One Health com un òrgan consultiu en malalties zoonòsiques, que són malalties transmissibles entre animals i persones”, comença l’article d’aquesta publicació dedicada a la informació sobre la salut animal.

Maria Àngels Calvo

Dra. Maria Àngels Calvo

La nova comissió està formada, a més de per M. dels Àngels Calvo, per professionals i especialistes de primer nivell i representants del món veterinari com ara Lorenzo José Fraile, professor de la Universitat de Lleida; Natàlia Majó, responsable del Centre de Recerca en Sanitat Animal de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), i Maite Martín, degana de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona i presidenta de la Conferència de Degans i Deganes de Facultats de Veterinària d’Espanya.

Els representants d’aquest nou organisme expliquen com fins a un 60% de les malalties infeccioses són d’origen animal i que, per tant, les zoonosis són un repte vigent per a la salut pública. “Quan una malaltia afecta el conjunt de la població s’ha d’abordar des de la perspectiva epidemiològica independentment de l’espècie animal afectada. Els veterinaris poden aportar la seva experiència i coneixement en la gestió i control de malalties contagioses”, assenyalen en aquest article.

“Alguns exemples han estat la tuberculosi i la brucel·losi i avui ho és el virus de Nil, que es presenta com un repte actual. Per això, és fonamental que els veterinaris i veterinàries formin part dels equips interdisciplinaris de prevenció i lluita contra aquestes epidèmies “, expliquen en un moment en què la humanitat lluita contra una pandèmia també d’origen animal que ja han compartit diverses espècies, a més de l’ésser humà.

 

Llegiu l’article