Emili Gironella, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), serà reconegut com a Auditor Distingit de l’any 2015 pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya durant una cerimònia que tindrà lloc el proper 1 de desembre, dia de l’Auditor a Catalunya, a la Sala Roma del Camp Nou, a Barcelona.

Gironella ha treballat durant gairebé cinc dècades com a auditor de comptes i ha escrit diversos llibres i articles de referència en la matèria. Així mateix ha impartit nombroses conferències per tot Espanya. L’any 2007 ja va ser distingit com a Economista de l’Any pel Col·legi d’Economistes de Catalunya. El seu nomenament com a Auditor Distingit representa la culminació de tots els anys en què s’ha dedicat amb gran passió a la professió.